NPV-J-2

avision NPV
Avision splash

De Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2 (NPV-J-2) is een persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling in kaart te brengen. Naar aanleiding van de resultaten kunt u bijvoorbeeld een interventie inzetten gericht op de problematiek van de leerling.

Vanaf schooljaar 2024-2025 zijn de normen van de NPV-J 2 verouderd en staat deze niet meer op de toegestane instrumentenlijst voor LWOO/PRO. Wilt u een vergelijkbare vragenlijst afnemen, dan adviseren wij de NPV-J-3

Inhoud

De NPV-J-2 bestaat uit 100 stellingen waarop de leerling aangeeft of deze wel of niet bij hem of haar past. De vragenlijst meet vijf domeinen: Inadequatie, Volharding, Sociale Inadequatie, Recalcitrantie en Dominantie.

Doelgroep

De NPV-J-2 is een door de COTAN positief beoordeelde test die geschikt is voor leerlingen van 9 t/m 16 jaar.

Wijze van toetsing

De NPV-J-2 kan individueel of in groepsverband worden afgenomen. De afname kan zowel digitaal als schriftelijk gedaan worden en neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Rapportage

De rapportage bestaat uit een profielblad met daarop de scores op de vijf domeinen. Per domein wordt weergegeven of dit een bevorderende, neutrale of belemmerende werking kan hebben op de leerling. Tevens wordt uitgelegd wat een hoge of lage score op de schalen betekent.

Uitgever

Boom Testuitgevers

Avision profielblad NPV