ADIT

Avision logo favicon

Adaptieve Digitale Intelligentietest

Met de Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT) worden de cognitieve capaciteiten van een leerling uit groep 6, 7 of 8 in beeld gebracht. Voor leerlingen uit groep 7 en 8 wordt ook een advisering voor het voortgezet onderwijs gegeven.

Avision splash

Aanmelden ADIT

Indien u als school gebruik wilt maken van de ADIT, kunt u een verzoek tot aanmelding doen. Bij de ADIT wordt er een standaardprocedure gehanteerd. Hiervan wordt u uitgebreid op de hoogte gebracht, zodra u een verzoek tot aanmelding doet.

Avision splash

Informatie

Met de ADIT worden de cognitieve capaciteiten van een leerling uit groep 6, 7 of 8 in beeld gebracht. De ADIT is een digitale, adaptieve toets op vraagniveau. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling.

Avision splash

Kennismaken

Wilt u een eerste indruk krijgen over de inhoud van de ADIT? Maak dan kennis met de ADIT via onze demo. U maakt een aantal vragen per onderdeel om een eerste indruk te krijgen van de ADIT.

Avision splash

Trainingen

A-VISION biedt twee trainingen aan voor de ADIT. Wilt u na het volgen van de basistraining of verdiepingstraining verder inzoomen op specifieke leerlingen of nóg diepgaandere analyses doen voor de ADIT?