Prijslijst individuele onderzoeken

Schooljaar 2023-2024

Capaciteiten - Intelligentie onderzoeken

WISC-V

€615,00

IDS-2

€595,00

SON-R 6-40

€390,00

Extra onderdelen IDS-2

Schoolse vaardigheden

€310,00

Werkhouding

€85,00

Sociaal-emotionele competenties

€112,50

Psychomotoriek

€120,00

Executieve functies

€217,50

Dyslexie en dyscalculie onderzoek

Dyscalculie incl. verklaring indien van toepassing*

€1125,00

Dyslexie incl. verklaring indien van toepassing*

€925,00

Studiekeuze- en loopbaanonderzoek

Studiekeuze- en loopbaanonderzoek

€595,00
Standaardpakket - aanvraag via ouders**

Studiekeuze- en loopbaanonderzoek

€435,00
Standaardpakket - afname via school**

Werkzaamheden die vallen onder psychologisch onderzoek zijn vrijgesteld van BTW.

* Genoemde prijzen zijn richtprijzen. Dit varieert afhankelijk van aangeleverde informatie en testen die worden ingezet. Offerte kan op aanvraag gemaakt worden.

** Er is een standaardpakket samengesteld voor een studiekeuze- en loopbaanonderzoek. Hierbij vindt een intakegesprek plaats waarin de mogelijkheden, algemene interesses en beroeps-specifieke interesses, persoonlijkheid en voorkeuren verkend worden. 
Daarna zullen er testen afgenomen worden die meer inzicht bieden in persoonlijkheid op basis van de Big Five, voorkeursgedrag, sterke- en ontwikkelpunten en beroepsinteresse van de leerling. Tevens zal er sprake zijn van verslaglegging en advies.
Bij het tarief van ouders zit de testbegeleiding inbegrepen die door A-VISION verzorgd wordt en is ook een nabespreking op kantoor of digitaal/telefonisch inbegrepen. 
Bij het tarief voor scholen zit geen testbegeleiding inbegrepen, scholen kunnen dat in principe zelf faciliteren. De nabespreking is ook niet inbegrepen.
Uiteraard kan het standaardpakket altijd uitgebreid worden met o.a. onderzoek naar intelligentie. 
Mocht u het als school wel prettig vinden om testbegeleiding vanuit A-VISION te krijgen of een eindgesprek te voeren met één van onze onderwijsadviseurs, behoort dat zeker tot de mogelijkheden. U kunt hierover vrijblijvend contact met ons opnemen.

SprInT(pre)Campus

Het programma van Sprint(pre)Campus kan opgezet worden door een indicatie voor Jeugdzorg of Wmo via de gemeente te ontvangen. Via het CJG of Wmo-consulenten kan de benodigde zorg aangevraagd worden. Ook is het mogelijk via een PGB budget te starten bij onze ICT-zorgvoorziening en is Sprint(pre)Campus onderaannemer voor diverse andere zorgpartijen. Indien via bovenstaande wegen een indicatie niet mogelijk is, bedragen de kosten per dagdeel € 60,– en voor individuele begeleiding € 70,– per uur exclusief BTW. Het programma bestaat uit een combinatie van groepsbegeleiding en individuele begeleiding op maat.