Toetskenmerken

Digitaal

ROUTE 8 wordt via internet binnen een beveiligde omgeving afgenomen. Per leerling wordt een inlogcode aangemaakt waar een gebruikersnaam en wachtwoord aan gekoppeld is. Via een eenvoudig inlogsysteem komt iedere leerling in een eigen toetsomgeving terecht. De ROUTE 8 eindtoets kan op verschillende devices worden afgenomen en doorgaans zijn vaste computers, laptops, Chromebooks en tablets geschikt. Dit wordt van tevoren gecontroleerd middels onze Ben-ik-geschikt test.

Adaptief

ROUTE 8 is een adaptieve eindtoets op vraagniveau. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Het systeem selecteert op basis van de beantwoording wat de vervolgvraag is. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. In de afbeelding hieronder is dit met een voorbeeld weergegeven.

Avision toetskenmerken

Door deze manier van toetsen wordt de leerling altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar niveau. Door het adaptieve karakter wordt er gemeten wat een leerling wel weet in plaats van wat een leerling niet weet. Op deze manier is het toetsen minder belastend voor de leerling. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen en deze leerlingen worden hierdoor niet overvraagd. Leerlingen die echter sterk presteren slaan eenvoudige vragen over en worden daardoor juist echt uitgedaagd. Vanwege het adaptieve karakter kunnen leerlingen niet teruggaan naar een vorige vraag of een vraag overslaan.

Bij elk onderdeel wordt de adaptieve routine opnieuw doorlopen. De leerling beantwoordt bij elk onderdeel een minimaal aantal vragen. Een onderdeel wordt afgesloten als de score van de leerling betrouwbaar genoeg kan worden vastgesteld of wanneer het maximaal aantal vragen bereikt is.

Avision kenmerken toets
Route 8 splash
Afname ROUTE 8

Door het adaptieve karakter maakt iedere leerling een unieke toets. De afnameduur kan per leerling verschillen. De duur van de toets zegt niets over het resultaat. De gemiddelde afnametijd van de ROUTE 8 eindtoets bedraagt één dagdeel.

Er is een flexibele afname mogelijk. Zo kunnen scholen zelf bepalen op welke dag(en) ze de eindtoets afnemen binnen de wettelijk vastgestelde periode. De toets kan bijvoorbeeld in groepjes gemaakt worden indien er niet genoeg devices zijn. Daarnaast kan de school er ook voor kiezen de toets verspreid af te nemen over meerdere dagen wanneer leerlingen bijvoorbeeld een korte spanningsboog hebben.

Ondersteuning

ROUTE 8 is een toets die probeert voor elke leerling toegankelijk te zijn. Met een aantal aanpassingen kunnen de meeste leerlingen de toets maken. Voor leerlingen met een dyslexieverklaring bieden we Readspeaker aan. Dit programma zorgt ervoor dat geschreven teksten worden omgezet in gesproken teksten. Daarnaast heeft ROUTE 8 ook een functionaliteit voor dove- en slechthorende leerlingen beschikbaar. Bij alle onderdelen zijn de instructies voorzien van Nederlands met Gebaren (NmG) en ook alle vragen van het onderdeel functioneren zijn voorzien van NmG. Tot slot kunnen alle leerlingen de tekst in beeld vergroten, mogen alle leerlingen kladpapier gebruiken en zit er geen tijdslimiet op de afname van ROUTE 8.

Toetsomgeving testbegeleider

Elke testbegeleider heeft een eigen account waarin de leerlingen tijdens de afname gevolgd kunnen worden. Tevens kan de testbegeleider in dit account de afnamedatum instellen en eventuele ondersteuning aanzetten voor een leerling. Ook kunnen na afloop van de toets via dit account de rapportages gedownload worden.