Toetskenmerken

Digitaal

ROUTE 8 wordt afgenomen op internet binnen een beveiligde omgeving. Per leerling wordt een inlogcode aangemaakt waar een gebruikersnaam en wachtwoord aan gekoppeld is. Via een eenvoudig inlogsysteem komt iedere leerling in een eigen toetsomgeving terecht. De ROUTE 8 doorstroomtoets kan op verschillende devices worden afgenomen en doorgaans zijn vaste computers, laptops, Chromebooks en tablets geschikt. Dit wordt van tevoren gecontroleerd middels onze Ben-ik-geschikt test.

Adaptief

ROUTE 8 is een adaptieve doorstroomtoets op vraagniveau. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Het systeem selecteert op basis van de beantwoording wat de vervolgvraag is. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. In de afbeelding hieronder is dit met een voorbeeld weergegeven.

Avision toetskenmerken

Door deze manier van toetsen wordt de leerling altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar niveau. Door het adaptieve karakter wordt er gemeten wat een leerling wel weet in plaats van wat een leerling niet weet. Op deze manier is het toetsen minder belastend voor de leerling. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen en deze leerlingen worden hierdoor niet overvraagd. Leerlingen die echter sterk presteren slaan eenvoudige vragen over en worden daardoor juist echt uitgedaagd. Vanwege het adaptieve karakter kunnen leerlingen niet teruggaan naar een vorige vraag of een vraag overslaan.

Bij elke deeltoets wordt de adaptieve routine opnieuw doorlopen. De leerling beantwoordt bij elke deeltoets een minimaal aantal vragen. Een deeltoets wordt afgesloten als de score van de leerling betrouwbaar genoeg kan worden vastgesteld of wanneer het maximaal aantal vragen bereikt is.

Avision kenmerken toets
Route 8 splash
Afname ROUTE 8

Door het adaptieve karakter maakt iedere leerling een unieke toets. De afnameduur kan per leerling verschillen. De duur van de toets zegt niets over het resultaat. De gemiddelde afnametijd van de ROUTE 8 doorstroomtoets bedraagt één dagdeel.

Er is een flexibele afname mogelijk. Zo kunt u zelf, binnen de wettelijke periode, bepalen op welke dag(en) u de doorstroomtoets afneemt. Wij adviseren om de doorstroomtoets te spreiden over twee of meerdere dagen, zodat leerlingen geconcentreerd de toets kunnen maken. Ook wordt het door ons aanbevolen om genoeg pauzes in te lassen, zodat er zo min mogelijk sprake is van vermoeidheidseffecten.  

Ondersteuning

ROUTE 8 is een toets die probeert voor elke leerling toegankelijk te zijn. Met een aantal aanpassingen kunnen de meeste leerlingen de toets maken. Voor leerlingen met een dyslexieverklaring bieden we Readspeaker aan. Dit programma zorgt ervoor dat geschreven teksten worden omgezet in gesproken teksten. Daarnaast heeft ROUTE 8 ook een functionaliteit voor dove- en slechthorende leerlingen beschikbaar. Bij alle deeltoetsen en onderdelen zijn de instructies voorzien van Nederlands met Gebaren (NmG) en ook alle vragen van het onderdeel ‘Wie ben ik?’ zijn voorzien van NmG. Tot slot kunnen alle leerlingen de tekst in beeld vergroten, mogen alle leerlingen (digitaal) kladpapier gebruiken en zit er geen tijdslimiet op de afname van ROUTE 8.

Toetsomgeving testbegeleider

Elke testbegeleider heeft een eigen account waarin de leerlingen tijdens de afname gevolgd kunnen worden. Tevens kan de testbegeleider in dit account de afnamedatum instellen en eventuele ondersteuning aanzetten voor een leerling. Ook kunnen na afloop van de toets via dit account de rapportages gedownload worden.