SON-R 6-40

Avision SON R
Avision splash

De Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest (SON-R 6-40) kan worden gebruikt om in een individuele setting in korte tijd inzicht te krijgen in de non-verbale cognitieve capaciteiten van een kind of volwassene tussen de 6 en 40 jaar. De test is met name geschikt voor personen voor wie de Nederlandse taal een belemmering vormt, zoals kinderen of volwassenen die beperkt zijn in hun verbale communicatie, met een allochtone achtergrond of leerlingen van een Internationale Schakelklas (ISK). Het gebruik van gesproken of geschreven taal is bij de afname niet nodig. Deze test kan ingezet worden als een kind of jongere op school niet goed kan meekomen of als u wilt weten wat u mag verwachten van hem of haar. De individuele setting is uitermate geschikt om een kind of volwassene te stimuleren alles te laten zien wat hij of zij in huis heeft en biedt mogelijkheden tot gerichte observaties.

Inhoud

De SON-R 6-40 bestaat uit vier subtests welke leiden tot de non-verbale intelligentiescore.

Doelgroep

De SON-R 6-40 is speciaal ontwikkeld voor kinderen en volwassenen tussen de 6 en 40 jaar waarbij geen verbale test kan worden afgenomen. De test is geschikt voor doven, slechthorenden, kinderen/volwassenen met spraak- en taalproblemen, kinderen/volwassenen met een allochtone achtergrond en personen met een autismespectrumstoornis (ASS). De SON-R 6-40 is door de COTAN positief beoordeeld.

Wijze van toetsing

Orthopedagogen en toegepast psychologen van A-VISION nemen de SON-R 6-40 af. De testafname is schriftelijk, vindt plaats in een individuele setting en duurt ongeveer 60 minuten.

Rapportage

De resultaten geven in een verslag de non-verbale cognitieve capaciteiten van een leerling weer. Tevens wordt een beschrijving van het kind op het gebied van onder andere contactname en verschillende aspecten van de werkhouding gegeven. Op basis van de resultaten en observaties die voortkomen uit het onderzoek kunnen adviezen gegeven worden om de leerlingen optimaal te laten presteren op school.

Uitgever

Hogrefe Uitgever

WISC V