Capaciteiten

Avision logo favicon

Cognitieve capaciteiten

A-VISION biedt verschillende testen aan om de cognitieve capaciteiten in kaart te brengen. Hiermee wordt een beeld verkregen van de sterke en zwakke punten van een leerling en kan de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht worden.

Avision splash

ADIT

Met de ADIT worden de cognitieve capaciteiten van een leerling uit groep 6, 7 of 8 in beeld gebracht. De ADIT is een digitale, adaptieve toets op vraagniveau. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling.

Avision splash

IDS-2

De Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren (IDS-2) kan worden ingezet om verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind en jongere van 5 tot en met 20 jaar in kaart te brengen.

Avision splash

NIO

De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) brengt de cognitieve capaciteiten en het voortgezet onderwijsniveau van leerlingen uit groep 7 (april t/m juni), groep 8 en klas 1, 2, en 3 (t/m januari) in kaart.

Avision splash

SON-R 6-40

De Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest (SON-R 6-40) kan worden gebruikt om in een individuele setting in korte tijd inzicht te krijgen in de non-verbale cognitieve capaciteiten van een kind of volwassene tussen de 6 en 40 jaar.

Avision splash

WISC-V-NL

De Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V-NL) is een test om in een individuele setting inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van een kind van 6 tot en met 16 jaar.