SPRINT

AVISION sprint campus

SPRINT

SPRINT is erop gericht om jou te laten ontwikkelen op een manier die aansluit bij jouw talenten. We willen jou het beste uit jezelf laten halen en gaan op zoek naar een toekomstperspectief. Als Sprinter ontwikkel je IT-vaardigheden, werknemersvaardigheden, studievaardigheden en sociale vaardigheden, onder andere door deel te nemen aan trainingen en door te ontwikkelen binnen een IT-werkomgeving. SPRINT is ook een plek voor jongeren die de weg terug naar het onderwijs willen maken. Wij kunnen samen met scholen kijken hoe we dit traject vorm gaan geven.

Avision HKZ

Sinds 2019 is SPRINT gecertificeerd voor het Kwaliteitsmanagementsysteem HKZ 2018 Zorg en Welzijn

Avision splash

Over SPRINT

Bij SPRINT groei en ontdek je op een manier die bij jouw talenten aansluit, zodat je met de opgedane leerstrategie, (IT)kennis, ervaring, zelfvertrouwen en toekomstperspectief het beste uit jezelf haalt. SPRINT is sterk betrokken bij het onderwijs en werkt nauw samen met partners binnen het onderwijs.

Avision splash

Begeleiding

Tijdens een traject bij SPRINT word je toegewezen aan een begeleider die jouw traject bewaakt. Hij of zij begeleidt jou in je proces, zal jouw persoonlijke ontwikkeling in kaart brengen en samen doelen opstellen voor de toekomst. Op de groep bij SPRINT krijg je de kans om je verder te ontwikkelen op basis van jouw doelen.  

Avision splash

Doelgroepen

SPRINT is een IT-zorgvoorziening. Het is een plek voor jongeren en (jong)volwassenen met bijvoorbeeld ASS, AD(H)D, NAH of hoogbegaafdheid die in het onderwijs of op de arbeidsmarkt dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen. 

Avision splash

Netwerken

SPRINT is onderdeel van verschillende netwerken die aansluiten bij de verschillende doelgroepen, onder andere SAG-Gelderland, FERM, Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst en de branchevereniging Kleinschalige zorg.