Aanmelden ADIT

Indien u als school gebruik wilt maken van de ADIT, kunt u een verzoek tot aanmelding doen. Dit kan via onderstaande knop of door een mail te sturen naar contact@a-vision.nu. Vervolgens zal er contact met u opgenomen worden.

Bij de ADIT wordt er een standaardprocedure gehanteerd. Hiervan wordt u uitgebreid op de hoogte gebracht, zodra u een verzoek tot aanmelding doet. Op hoofdlijnen ziet het proces er als volgt uit:

Scholen dienen een aanmeldformulier aan te leveren aan A-VISION. Het is daarnaast verplicht om voor elke leerling een toestemmingsformulier aan te leveren en er dient een product- en dienstenovereenkomst te zijn. Indien er nog geen product- en dienstenovereenkomst getekend is, zullen wij contact opnemen met uw stichting of bestuur om dit te regelen. Vervolgens gaat A-VISION de aanmeldgegevens verwerken. Daarna wordt van u een voorbereiding verwacht, zoals het doorlopen van de ADIT. Na de voorbereiding ontvangt u de inlogcodes voor de leerlingen en op dat moment kunnen leerlingen bezig met de testafname. Op het moment dat u aan A-VISION heeft doorgegeven dat alle leerlingen de ADIT hebben gemaakt, worden de testresultaten verwerkt en wordt de rapportage binnen 10 werkdagen voor u beschikbaar gesteld.

Avision Aanmelden adit
Avision aanmelden ADIT
Avision splash
Video

In deze video wordt de aanmeldingsprocedure en de testafname van de ADIT verder toegelicht.