Leermotivatie 6-7-8

Avision LEV
Avision splash

De Leermotivatie 6-7-8 is een persoonlijkheidsvragenlijst die ingezet kan worden om inzicht te krijgen in de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van een leerling. Met de Leermotivatie 6-7-8 brengt u onderwijs-gerelateerde persoonlijkheidsfactoren van leerlingen in beeld. Ook geeft de Leermotivatie 6-7-8 aan in hoeverre er sprake is van sociale wenselijkheid. Naar aanleiding van de resultaten kunt u bijvoorbeeld een interventie inzetten gericht op de problematiek van de leerling.

Inhoud

De Leermotivatie 6-7-8 bestaat uit 78 vragen waarbij de leerlingen moeten kiezen uit 2 of 3 antwoorden.

Doelgroep

De Leermotivatie 6-7-8 is een door de COTAN positief beoordeelde test voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van het (speciaal) basisonderwijs.

Wijze van toetsing

De Leermotivatie 6-7-8 kan individueel of in groepsverband worden afgenomen. De afname is schriftelijk en neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Rapportage

De rapportage bestaat uit een profielblad waarop de scores staan van de vier schalen: leermotivatie, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en sociale wenselijkheid. Tevens wordt uitgelegd wat een hoge of lage score op de schalen betekent.

Uitgever

Boom Testuitgevers

Voorbeeld van leermotivatie