PAS Coach

Pascoach avision
Avision splash

De PAS Coach is een digitale vragenlijst die ingezet kan worden als een leerling op zoek is naar de volgende stap in zijn of haar loopbaan of ontwikkeling. De vragenlijst brengt de persoonlijkheid van de leerling en een beroepsprofiel in kaart en verkent ook de mogelijkheden van de leerling. De resultaten kunnen gebruikt worden om passende ondersteuning bij het leren aan de leerling te bieden. Tevens kan de PAS Coach gebruikt worden bij een loopbaanonderzoek.

Inhoud

De PAS Coach brengt, naast de persoonlijkheid op basis van de Big Five, de sterke kanten en de ontwikkelpunten van de leerling in kaart. Daarnaast wordt een indicatie gegeven van de beroepsinteresse van de leerling op basis van het model van Holland. Ook geeft de PAS Coach de houding van de leerling op zes belangrijke indicatoren weer: schoolonzekerheid, toetsangst, uitstelgedrag, faalangst, prestatiemotivatie en emotionele instabiliteit. Tenslotte wordt informatie gegeven over de leerstijl van de leerling.

Doelgroep

De PAS Coach kan worden ingevuld door leerlingen van 12 tot en met 18 jaar.

Wijze van toetsing

De PAS Coach kan individueel of in groepsverband worden afgenomen. De afname vindt digitaal plaats en duurt ongeveer 30 minuten.

Rapportage

Op de rapportage van de PAS Coach is het persoonlijkheidsprofiel van de leerling weergegeven, daarnaast worden de sterke kanten en ontwikkelpunten van de leerling weergegeven. Daarnaast worden van zowel de zes indiciatoren als de drie aandachtsgebieden in beeld gebracht welke factoren belemmerend, bevorderend of neutraal zijn. De PAS Coach geeft tevens een beroepsprofiel van de leerling weer. Bij de rapportage wordt een leeswijzer meegeleverd en u kunt ook de verschillende beroepsprofielen van ons ontvangen.

Uitgever

A-VISION Advisering en Begeleiding B.V.

PAS coach avision