Onderwijs-zorgtraject

Avision splash

Binnen een onderwijs-zorgtraject werkt SPRINT samen met het onderwijs, zoals een school of samenwerkingsverband. Dit is onder andere geschikt voor jongeren die niet meer naar school gaan of gedeeltelijk onderwijs volgen. Sommige jongeren hebben meer baat bij een andere setting dan het onderwijs om tot leren en ontwikkeling te komen, waardoor SPRINT een aanvulling op school kan vormen, danwel een traject naar school kan bieden, met ondersteuning van zorg. In dit laatste geval is SPRINT een plek, van waaruit iemand weer tot leren kan komen en stapsgewijs de overstap naar school kan maken.

Bij elke jongere wordt de eigen zorgbehoefte in kaart gebracht en onderzoeken we de mogelijkheden die er op onderwijsgebied zijn. Hierbij bekijken we bijvoorbeeld of het mogelijk is om een voortgezet onderwijsdiploma te behalen of dat een uitstroom richting het MBO goed aansluit. Ook het behalen van certificaten die voorbereiden op een specifiek beroep worden onderzocht. Wanneer de gewenste richting bekend is, kun je van ons bijvoorbeeld ondersteuning verwachten bij het plannen en organiseren van de schooltaken.

Avision onderwijs zorgtraject