EigenWijzer

Avision Eigenwijzer
Avision splash

De EigenWijzer is een korte, digitale persoonlijkheidsvragenlijst welke de voorkeuren en interesses van leerlingen in kaart brengt. Het doel is om inzicht te bieden in het eigen voorkeursgedrag en de interesses van leerlingen om hen zo te ondersteunen in motivatie, persoonlijkheid- en talentontwikkeling.

Met de resultaten wordt er inzicht verkregen in de sterke en ontwikkelingspunten van de leerling. De resultaten kunnen gebruikt worden om het leren op school zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de leerling.

Inhoud

De EigenWijzer is een methodiek om je persoonlijkheid in kaart te brengen. De grondlegger hiervan is Carl Jung. De basisgedachte is dat iedereen van nature een psychologische gereedschapskist heeft, waaruit hij of zij sommige instrumenten vaker gebruikt dan andere. De instrumenten die we van nature, en vaak onbewust, hanteren noemen we voorkeursgedrag. De EigenWijzer kent 60 stellingen waarbij moet worden aangegeven welke van de twee aangeboden stellingen het beste past.

Doelgroep

De EigenWijzer kan afgenomen worden bij leerlingen uit groep 7 en 8 van het (speciaal)basisonderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast kan de EigenWijzer ook worden afgenomen bij leerlingen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs en bij jongvolwassenen.

Wijze van toetsing

De EigenWijzer kan individueel of in groepsverband worden afgenomen. De digitale afname zal ongeveer 20-30 minuten in beslag nemen.

Rapportage

Op het profielblad van de EigenWijzer wordt visueel weergegeven op welke manier het eigen persoonlijkheidsprofiel is samengesteld en binnen welke voorkeurswereld (beslisser, inspirator, verbinder of onderzoeker) dit profiel valt. Naast de eigenschappen worden de sterke- en ontwikkelpunten weergegeven. Op het profielblad voor PO wordt daarbij aangegeven welke leeromgeving, teamrollen en werkvormen het beste passen en aan welke ondersteuning behoefte is. Op het profielblad voor VO wordt weergegeven welke studieprofielen, studiekeuzes en beroepen passend zijn.

Uitgever

Opportunities

Avision profielblad Eigenwijzer PO