Video's

Avision begeleiding
Route 8 splash

Kennismaken met de ROUTE 8 doorstroomtoets? In onderstaande korte video krijgt u informatie over de verschillende onderdelen van de ROUTE 8 doorstroomtoets. Ook wordt er ingegaan op de hulpmiddelen die leerlingen mogen gebruiken en de mogelijkheden die u als testbegeleider heeft.

In de instructievideo van de ROUTE 8 eindtoets wordt aan de leerlingen uitgelegd wat ze kunnen verwachten van de eindtoets. Ter voorbereiding op de eindtoets kun je als leerkracht samen met de leerlingen de video bekijken. 

Sinds dit schooljaar is de instructievideo ook beschikbaar voor dove- en slechthorende leerlingen. Er is een versie ondersteund met Nederlands met Gebaren (NmG) en een versie ondersteund met de Nederlandse Gebarentaal (NGT).