SEV

Ouder of leerkracht die SEV invult
Avision splash

De Sociaal-Emotionele vragenlijst (SEV) is een gedragsobservatielijst om te bepalen in hoeverre kinderen problemen vertonen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De SEV helpt bij het opsporen van eventuele sociaal-emotionele problemen, zodat het kind passende begeleiding kan krijgen.

Inhoud

De SEV is een door de COTAN positief beoordeelde test van 72 stellingen. De SEV brengt de kernsymptomen van belangrijke sociaal- emotionele problematiek in kaart. Er zijn vier hoofdschalen: aandachtstekort met hyperactiviteit, sociaal probleemgedrag, angstig en stemmingsgestoord gedrag en autistisch gedrag. Op een 5-puntsschaal wordt aangegeven hoe vaak het kind bepaalde gedragingen of problemen laat zien.

Doelgroep

De SEV is geschikt voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. De SEV kan onder andere gebruikt worden bij kinderen die zich angstig, depressief, agressief, anti-sociaal of stereotypisch gedragen.

Wijze van toetsing

De SEV wordt ingevuld door de leerkracht, de ouders/verzorgers van het kind of personen die het kind goed kennen. De afname is digitaal en neemt zo’n 30 minuten in beslag.

Rapportage

Op de rapportage van de SEV wordt de score per SEV-schaal weergegeven. Ook de interpretatie van deze score is zichtbaar. 

Uitgever

Bohn Stafleu van Loghum