Rapportages

De school ontvangt verschillende rapportages na het maken van de ROUTE 8 doorstroomtoets. 

Individuele rapportage – Wat kan ik?

Het individuele scorerapport van het verplichte onderdeel ‘Wat kan ik?’ geeft de behaalde resultaten per leerling weer. Op de rapportage kan afgelezen worden wat de eindscore is en het bijbehorende toetsadvies. Daarnaast wordt er weergegeven welke referentieniveaus behaald zijn voor de onderdelen Leesvaardigheid, Taalverzorging en Rekenen.

Groepsrapportage - Wat kan ik?

Op de groepsrapportage zijn de resultaten van alle leerlingen uit de betreffende groep samengevat. Op deze manier kan inzicht verkregen worden in hoe de groep gepresteerd heeft en of er op bepaalde onderdelen juist sterk of wat minder sterk gepresteerd is.

Schoolrapportage - Wat kan ik?

De schoolrapportage geeft de resultaten weer van alle leerlingen uit groep 8. Wanneer er meerdere groepen 8 zijn, kunt u hier in één overzicht zien hoe uw school gescoord heeft. Indien u maar één groep 8 heeft, is de schoolrapportage identiek aan de groepsrapportage.

Avision rapportages
Route 8 splash

Naast de doorstroomtoets biedt A-VISION twee aanvullende onderdelen aan: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik?’. Het aanvullende onderdeel ‘Wat wil ik?’ wordt door de leerling op papier ingevuld op een invulblad en dat is tevens de rapportage.

Avision rapportage
Individuele rapportage – Wie ben ik?

De rapportage van het optionele onderdeel ‘Wie ben ik?’ laat zien hoe de leerling scoort op de domeinen zelfvertrouwen, plannen en organiseren, motivatie, samenwerking en besluiten nemen. Per domein wordt weergegeven wat er gemeten wordt, hoe de leerling gescoord heeft en hoe de score geïnterpreteerd dient te worden. Ook worden er, afhankelijk van de scores, adviezen gegeven aan de leerling en leerkracht.

Leeswijzers

Om de rapportages van ROUTE 8 goed te interpreteren zijn er leeswijzers opgesteld. Hieronder kunt u de leeswijzer downloaden voor ouders/verzorgers, leerkrachten en voor leerlingen.