Rapportages

De school ontvangt verschillende rapportages na het maken van de eindtoets ROUTE 8.

Individuele rapportage – ROUTE 8 eindtoets

Het individuele scorerapport geeft de behaalde resultaten per leerling weer. Op de rapportage kan afgelezen worden welke scores er zijn behaald op de verschillende deeltoetsen en op de totalen. Daarnaast wordt er weergegeven welke referentieniveaus behaald zijn voor de onderdelen leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen totaal. Tot slot wordt het toetsadvies weergegeven.

Individuele rapportage – functioneren

De rapportage van het optionele onderdeel functioneren laat zien hoe de leerling scoort op de domeinen zelfconcept en werkhouding. Per domein wordt weergegeven wat er gemeten wordt en hoe de score geïnterpreteerd dient te worden.

Avision rapportages
Route 8 splash
Avision rapportage
Groepsrapportage

Op de groepsrapportage zijn de resultaten van alle leerlingen uit de betreffende groep samengevat. Op deze manier kan inzicht verkregen worden in hoe de groep gepresteerd heeft en of er op bepaalde onderdelen juist sterk of wat minder sterk gepresteerd is.

Schoolrapportage

De schoolrapportage geeft de resultaten weer van alle leerlingen uit groep 8. Wanneer er meerdere groepen 8 zijn, kunt u hier in één overzicht zien hoe uw school gescoord heeft. Indien u maar één groep 8 heeft, is de schoolrapportage identiek aan de groepsrapportage.

Leeswijzers

Om de rapportages van ROUTE 8 goed te interpreteren zijn er leeswijzers opgesteld. Hieronder kunt u de leeswijzer downloaden voor ouders/verzorgers en voor leerkrachten.