Ondersteuningsbehoefte

Avision ondersteuningsbehoefte
Avision splash

A-VISION kan ondersteunen bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen bij een LWOO of PRO aanvraag. Dit wordt gedaan met behulp van de cognitieve capaciteiten, didactische voortgang en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is mogelijk om hiertoe zelf de gegevens aan te leveren of door ons deze aandachtsgebieden te laten onderzoeken. Dit gebeurt vaak op locatie in groepsverband en de combinatie testen die hierbij vaak worden afgenomen zijn de ADIT, het Drempelonderzoek en de NPV-J-2. Op basis van landelijk opgestelde criteria, of criteria vanuit het betreffende samenwerkingsverband, geven wij met behulp van deze gegevens een advies of LWOO of PRO wel of niet passend is bij een leerling. Er zijn verschillende manieren waarop dit vastgelegd kan worden.

LWOO/PRO bijlage

Een overzicht waarop onderzoeksresultaten beknopt weergegeven worden. Ook wordt er geconcludeerd of de resultaten passen binnen de criteria voor extra ondersteuning (LWOO/PRO).

Onderzoekverslag

Verslag waarin alle onderzoeksresultaten worden beschreven. Op basis van de onderzoeksresultaten worden adviezen gegeven en wordt geconcludeerd of resultaten passen binnen de criteria voor extra ondersteuning (LWOO/PRO).