Drempelonderzoek

Avision drempelonderzoek
Avision splash

Het Drempelonderzoek brengt de didactische vaardigheden van een leerling methodeonafhankelijk in kaart. Deze test is eenvoudig op schriftelijke wijze af te nemen, zowel individueel als groepsgewijs. Het Drempelonderzoek kan gebruikt worden als ondersteuning voor een goed schoolverlatersadvies aan de leerling en de school.

Inhoud

Het Drempelonderzoek brengt op het gebied van Technisch Lezen, Woordenschat, Taalverzorging, Begrijpend Lezen en Rekenen het didactisch functioneren in kaart. Het didactisch profiel van de leerling wordt vertaald naar een plaatsingsadvies voor het voortgezet onderwijs.

Doelgroep

Het Drempelonderzoek kan worden gemaakt door leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs, leerlingen uit klas 1 van het VO en leerlingen uit klas 1 t/m 4 van het praktijkonderwijs. Het Drempelonderzoek is positief beoordeeld door de COTAN en mag gebruikt worden voor een aanvraag voor LWOO/PRO.

Wijze van toetsing

Het Drempelonderzoek kan zowel individueel als in groepsverband worden afgenomen en neemt 2,5 uur in beslag. Alle onderdelen worden schriftelijk afgenomen met uitzondering van het onderdeel technisch lezen welke mondeling en individueel wordt afgenomen.

Rapportage

Op de rapportage van het Drempelonderzoek worden de scores op verschillende manieren op een rij gezet en vergeleken. De behaalde scores worden omgezet naar een Didactisch Quotiënt (DQ) waarmee de leerlingen vergeleken worden met leerlingen die in dezelfde periode de toets maakten. Daarnaast worden de scores vertaald naar didactische leeftijdsequivalenten (DLE) waarmee de scores vergeleken kunnen worden met die van basisschoolleerlingen in de groepen 5 tot en met 8. Tot slot worden de behaalde scores van leerlingen afgezet tegen scores van leerlingen in het voortgezet onderwijs en vergeleken met scores van vwo, havo, (gemengd) theoretisch, basis- en kaderberoepsgericht met of zonder leerwegondersteuning en leerlingen uit het praktijkonderwijs.

Uitgever

678 Onderwijs Advisering

Avision drempelonderzoek