Financiering

SPRINT is een zorginstelling en wordt in principe gefinancierd door de gemeente. Voor jongeren onder de 18 kun je daarom een indicatie bij het CJG in je gemeente aanvragen. Boven de 18 wordt er een aanvraag voor zorg gedaan bij het Wmo-loket. Voor meer informatie kunt u de website van uw eigen gemeente raadplegen.

Mocht je in Apeldoorn wonen, bieden wij ook trajecten aan voor Apeldoorn Werkt Mee. Deze trajecten worden ook vanuit de Wmo gefinancierd. Een aanvraag hiervoor kan gedaan worden bij je trajectregisseur.

Afspraken maken via een PGB zorgovereenkomst is ook een mogelijkheid om de benodigde zorg te financieren. Samen met ons kun je een zorgplan maken en een PGB zorgovereenkomst opstellen die ingediend kan worden bij je gemeente.

Voor diverse andere zorgaanbieders fungeert SPRINT ook als onderaannemer. Samen met deze zorgpartijen kunnen we afspraken maken om deelname aan het programma van SPRINT mogelijk te maken. Klik hier om de diverse partijen te bekijken waar we reeds mee samenwerken.

Sommige jongeren kunnen gebruikmaken van financiering via FERM. Dit is een subsidie voor jongeren die dreigen uit te vallen uit onderwijs en opnieuw de focus zoeken.

avision financiering