Didactisch

Avision logo favicon

Didactische vaardigheden

Om de didactische vaardigheden in beeld te brengen zijn er verschillende testen beschikbaar bij A-VISION. Hiermee kunt u methodeonafhankelijk de vaardigheden op het gebied van technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling onderzoeken.

Avision splash

Drempelonderzoek

Het Drempelonderzoek brengt de didactische vaardigheden van een leerling methodeonafhankelijk in kaart. Deze test is eenvoudig op schriftelijke wijze af te nemen, zowel individueel als groepsgewijs.

Avision splash

Route VO-LVS

ROUTE VO-LVS is een leerlingvolgsysteem dat kan worden ingezet bij leerlingen van klas 1 tot en met 3 van alle niveaus en klas 4 vmbo en havo om methodeonafhankelijk het didactisch functioneren op verschillende gebieden in kaart te brengen.

Avision splash

TPVO

De Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs (TPVO) kan worden gebruikt als u het didactisch functioneren van een leerling uit groep 4 t/m 8 of klas 1 methodeonafhankelijk in kaart wilt brengen.