NPV-J-3

avision NPV
Avision splash

De Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 3 (NPV-J-3) brengt de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling in kaart. Naar aanleiding van de resultaten kunt u bijvoorbeeld een interventie inzetten gericht op de problematiek van de leerling.

Inhoud

De NPV-J-3 is een door de COTAN positief beoordeelde test, bestaande uit 90 stellingen waarop de leerling aangeeft of deze wel of niet bij hem of haar passen. De NPV-J-3 meet persoonlijkheidseigenschappen, door middel van vijf domeinen: Inadequatie, Volharding, Sociale Inadequatie, Recalcitrantie en Dominantie. Ook worden er vier subschalen gemeten: Depressiviteit, Angst, Verlegenheid en Sociale Vermijding.

Doelgroep

De NPV-J-3 is geschikt voor leerlingen van 9 t/m 16 jaar.

Wijze van toetsing

De NPV-J-3 afname kan individueel of in groepsverband, zowel digitaal als schriftelijk. De afname neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Rapportage

De rapportage bestaat uit een profielblad met daarop de scores op de vijf domeinen. Tevens wordt uitgelegd wat een hoge of lage score op de schalen betekent. Ook de scores op de vijf subschalen worden weergegeven.

Uitgever

Boom Testuitgevers

Avision profielblad NPV