NIO

Avision nio
Avision splash

De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) brengt de cognitieve capaciteiten en het voortgezet onderwijsniveau van leerlingen uit groep 7 (april t/m juni), groep 8 en klas 1, 2 en 3 (t/m januari) in kaart. De NIO kan in korte tijd, zowel individueel als bij een groep leerlingen, worden afgenomen. Uit de resultaten komen de cognitieve capaciteiten en een advies voor een passend onderwijsniveau naar voren. Dit advies kan ter ondersteuning van het eigen advies richting het voortgezet onderwijs gebruikt worden. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden voor een LWOO/PRO aanvraag.

Inhoud

De NIO bestaat uit zes onderdelen waarvan drie een beroep doen op de kennis van taal (Synoniemen, Analogieën en Categorieën), twee op rekenen (Getallen en Rekenen) en één op ruimtelijk inzicht (Uitslagen).

Doelgroep

De NIO is een door de COTAN positief beoordeelde capaciteitentest voor leerlingen uit groep 7 (april t/m juni) en groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs en leerlingen uit groep 1, 2 en 3 (t/m januari) van het voortgezet onderwijs.

Wijze van toetsing

De NIO mag alleen worden afgenomen door gekwalificeerde testbegeleiders. Voor dyslectische leerlingen is er vergroot testmateriaal. De NIO wordt schriftelijk afgenomen, de afname kan individueel of in groepsverband worden gedaan en neemt ongeveer 2 uur in beslag.

Rapportage

Op het profielblad worden de verbale, de non-verbale en de totaalscore van de intelligentie weergegeven. Ook wordt een plaatsingsadvies voor het voortgezet onderwijs gegeven.

Uitgever

Boom Testuitgevers

Avision Voorbeeld rapport nio