Uitgebreid individueel onderzoek

Avision uitgebreid onderzoek
Avision splash

Bij A-VISION bestaat de mogelijkheid om een uitgebreid individueel onderzoek aan te vragen, waarbij een combinatie van de testen die wij aanbieden worden ingezet om onderzoek te doen. Een uitgebreid individueel onderzoek vraagt u bijvoorbeeld aan als u wilt weten wat u mag verwachten van een kind of als een kind op school niet goed kan meekomen. Dit kan zowel op didactisch gebied zijn, maar ook als er op sociaal-emotioneel gebied belemmeringen lijken te zijn. Vooraf worden samen met u de onderzoeksvragen opgesteld en stellen wij een testbatterij samen om deze vragen zo optimaal mogelijk te beantwoorden. Afhankelijk van de vraag houden wij een intakegesprek en/of vragen wij ouders en/of school om vragenlijsten in te vullen.

Na afloop van het onderzoek wordt een uitgebreid verslag geschreven, waarin we alle voorinformatie samenvatten en de observaties en resultaten beschrijven. Aan de hand van deze informatie wordt een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen en worden adviezen gegeven die kunnen worden toegepast in de praktijk. Vervolgens wordt dit verslag in een nabespreking uitgelegd en wordt meegedacht over de implementatie van de adviezen in de praktijk.