Aanmelden doorstroomtoets

Avision Route 8

Aanmelden

U dient zich jaarlijks opnieuw aan te melden voor de ROUTE 8 doorstroomtoets. Via onze aanmeldpagina kunt u dit regelen, evenals de dagen waarop u de doorstroomtoets zou willen afnemen. Voor het normeringsonderzoek dient u zich apart aan te melden. Leerlingen kunnen tijdens dit onderzoek alvast kennismaken met ROUTE 8.

Route 8 splash

Afname 2025

Van 1 oktober tot en met 15 november 2024 kunt u zich aanmelden voor de ROUTE 8 doorstroomtoets 2025. 

Route 8 splash

Normeringsonderzoeken

ROUTE 8 is een adaptieve toets en om die reden moet er ieder jaar een deel van de vragen vernieuwd worden. Om de nieuwe vragen toe te kunnen voegen aan de doorstroomtoets, moeten de vragen genormeerd worden.