Persoonlijkheid

Avision logo favicon

Persoonlijkheidstesten

Om meer zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedragskenmerken of persoonlijkheid van een leerling, worden er bij A-VISION verschillende vragenlijsten aangeboden, zowel digitaal als op papier.

Avision splash

DVL 2.0

De Docentenvragenlijst 2.0 (DVL 2.0) is een gedragsobservatielijst die het functioneren van de leerlingen in de klas in kaart brengt vanuit het oogpunt van de docent.

Avision splash

EigenWijzer

De EigenWijzer is een korte, digitale persoonlijkheidsvragenlijst welke de voorkeuren en interesses van leerlingen in kaart brengt.

Avision splash

LEV-L

De Leervoorkeurenvragenlijst (LEV-L) is een digitale vragenlijst die inzicht geeft in het leergedrag van de leerling.

Avision splash

LMT-BO

De Leermotivatietest (LMT-BO) is een persoonlijkheidsvragenlijst die ingezet kan worden om inzicht te krijgen in de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van een leerling.

Avision splash

LVL

De Leerlingvragenlijst (LVL) is een korte, digitale vragenlijst die ingezet kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ondersteuningsbehoefte van een leerling in kaart te brengen.

Avision splash

MITT

De Meervoudige Intelligentie Talenten Test (MITT) is een korte digitale vragenlijst die wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de talenten die de leerling graag benut en welke interessegebieden de leerling heeft.

Avision splash

NPV-J-2

De Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2 (NPV-J-2) is een persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling in kaart te brengen.

Avision splash

PAS Coach

De PAS Coach is een digitale vragenlijst die ingezet kan worden als een leerling op zoek is naar de volgende stap in zijn of haar loopbaan of ontwikkeling.

Avision splash

PMT-K-2

De Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K-2) is een korte, digitale persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in de motivatie en positieve of negatieve faalangst van een leerling.