LVT

Ouder of leerkracht die LVT invult
Avision splash
Wijze van toetsing

De LVT wordt ingevuld door de leerkracht, de ouders/verzorgers van het kind of personen die het kind goed kennen. De afname is digitaal en neemt zo’n 30 minuten in beslag.

Rapportage

De rapportage bestaat uit een profielblad met daarop de deciel scores op de verschillende domeinen en de bijhorende subschalen. Per onderdeel wordt weergegeven in hoeverre de (sub)schaal een (on)gunstige werking kan hebben op de leerling. De scores van de domeinen en de bijbehorende subschalen zijn gekoppeld aan de bovengenoemde interpretaties.

De Leervoorwaardentest (LVT) is ontwikkeld om op een betrouwbare wijze de leervoorwaarden en het functioneren van leerlingen in kaart te brengen en te achterhalen welke leervoorwaarden een eventuele belemmering vormen. De factoren die mogelijke leerproblemen veroorzaken kunnen ook in kaart worden gebracht. De risicovolle cognitieve en sociaal-emotionele factoren die mogelijk leerproblemen veroorzaken bij schoolgaande kinderen in het (speciaal) onderwijs kunnen achterhaald worden.

Inhoud

De LVT is een door de COTAN positief beoordeelde test, bestaande uit 70 stellingen die de leerkracht door middel van een 5 puntsschaal invult. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de domeinen directe leervoorwaarden (de cognitieve condities) en de indirecte leervoorwaarden (sociaal-emotionele condities). Hieronder worden deze domeinen weergegeven met de bijhorende subschalen.

De directe leervoorwaarden:

  • Motivatie;
  • Taakgerichtheid;
  • Concentratie;
  • Werktempo;
  • Planmatig werken;

De indirecte leervoorwaarden:

  • Sociale oriëntatie;
  • Sociale positie in de groep;
  • Relatie met de leerkracht;
  • Relatie met medeleerlingen.
Doelgroep

De LVT is geschikt voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar. De test is daarnaast geschikt binnen het (speciaal) onderwijs.

Uitgever

Bohn Stafleu van Loghum, Houten