Diagnostiek & Advies

Avision logo favicon

Inzicht in mogelijkheden van een leerling

Bij A-VISION kunnen wij u op verschillende manieren ondersteunen om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van een leerling, bijvoorbeeld op cognitief, didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast kunnen wij naar aanleiding van een onderzoek adviseren hoe u resultaten in de praktijk kunt benutten.

Avision splash

ADIT

Met de Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT) worden de cognitieve capaciteiten van een leerling uit groep 6, 7 of 8 in beeld gebracht. Voor leerlingen uit groep 7 en 8 wordt ook een advisering voor het voortgezet onderwijs gegeven.

Avision splash

Capaciteiten

A-VISION biedt verschillende testen aan om de cognitieve capaciteiten in kaart te brengen. Hiermee wordt een beeld verkregen van de sterke en zwakke punten van een leerling en kan de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht worden.

Avision splash

Didactisch

Om de didactische vaardigheden in beeld te brengen zijn er verschillende testen beschikbaar bij A-VISION. Hiermee kunt u methodeonafhankelijk de vaardigheden op het gebied van technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling onderzoeken.

Avision splash

Individueel

Bij een individueel onderzoek wordt een combinatie van de testen die wij aanbieden ingezet, als u bijvoorbeeld wilt weten wat u mag verwachten van een kind of als een kind op school niet goed kan meekomen. Op basis van de adviezen gegeven in het onderzoeksverslag krijgt u handvaten om in de klas mee aan de slag te gaan.

Avision splash

Onderwijsadvies

De onderwijsadviseurs ondersteunen u bij het interpreteren van testresultaten en deze optimaal te gebruiken in de klas. Afhankelijk van uw vraag kan dit bijvoorbeeld een adviesrapport of verdiepend gesprek zijn.

Avision splash

Persoonlijkheid

Om meer zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedragskenmerken of persoonlijkheid van een leerling, worden er bij A-VISION verschillende vragenlijsten aangeboden, zowel digitaal als op papier.