WISC-V-NL

Avision Leerling
Avision splash

De Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V-NL) is een test om in een individuele setting inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van een kind van 6 tot en met 16 jaar. Deze test kan bijvoorbeeld worden ingezet als een kind op school niet goed kan meekomen of als u wilt weten wat u mag verwachten van een kind. De individuele setting is geschikt om een kind te stimuleren alles te laten zien wat hij of zij in huis heeft en biedt mogelijkheden tot gerichte observaties. De resultaten worden in een uitgebreid verslag weergegeven.

Inhoud

Deze capaciteitentest bestaat uit veertien subtests, verdeeld onder de vijf primaire indexen: Verbaal Begrip, Visueel Ruimtelijk, Fluïd Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. De subtests doen een beroep op bijvoorbeeld verbaal redeneren, het verwerken en analyseren van visuele informatie, probleemoplossend vermogen of het vasthouden en bewerken van informatie.

Doelgroep

De WISC-V-NL is een door de COTAN positief beoordeeld capaciteitenonderzoek voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar.

Wijze van toetsing

Orthopedagogen en toegepast psychologen van A-VISION nemen de WISC-V-NL af. De afname wordt gedaan via twee iPads, vindt plaats in een individuele setting en neemt ongeveer 2,5 uur in beslag.

Rapportage

De WISC-V-NL wordt gerapporteerd in een uitgebreid onderzoeksverslag. De scores op de verschillende indexen worden weergegeven en uitgelegd, waarbij aandacht is voor sterke en zwakke kanten binnen het intelligentieprofiel. Tevens wordt een beschrijving van het kind op het gebied van onder andere contactname en verschillende aspecten van de werkhouding gegeven. Opvallende zaken tijdens het onderzoek als spraak- en taalvaardigheid, motoriek, werkhouding en werkaanpak van de leerling worden daarnaast vermeld in de observatie. Op basis van de resultaten en observaties die voortkomen uit het onderzoek kunnen adviezen gegeven worden om een leerling optimaal te laten presteren op school.

Uitgever

Pearson Clinical

Avision WISC