PMT-K-2

Avision test
Avision splash

De Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K-2) is een korte, digitale persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in de motivatie en positieve of negatieve faalangst van een leerling. Naar aanleiding van de resultaten kunt u bijvoorbeeld een interventie inzetten gericht op de problematiek van de leerling.

Inhoud

De PMT-K-2 bestaat uit 89 meerkeuzevragen waarbij leerlingen moeten kiezen uit twee of drie antwoorden, waarbij ze aangeven of een bepaalde stelling wel of niet bij hun past. Er worden vier domeinen gemeten met de PMT-K-2: Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve Faalangst en Sociale Wenselijkheid.

Doelgroep

De PMT-K-2 is een door de COTAN positief beoordeelde vragenlijst bestemd voor leerlingen van 10 tot en met 16 jaar. De test is geschikt voor de groepen 7 en 8 van het (speciaal) basisonderwijs en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs.

Wijze van toetsing

De PMT-K-2 kan individueel en in groepsverband worden afgenomen. De test moet schriftelijk worden gemaakt en neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Rapportage

De rapportage bestaat uit een profielblad waarop de scores staan van de vier schalen. Tevens wordt uitgelegd wat een hoge of lage score op de schalen betekent.

Uitgever

Pearson Clinical

PAS Coach