Veelgestelde vragen

Avision veelgestelde vragen
Route 8 splash

Heeft u vragen over onze eindtoets ROUTE 8? Wellicht staat uw vraag tussen de veelgestelde vragen. Mocht uw vraag er niet tussen staan, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen via 055-5400333 of via eindtoets@a-vision.nu

Oefenen voor de eindtoets is niet nodig. Het kan wel raadzaam zijn om leerlingen te laten kennismaken met het testsysteem waarin ze de eindtoets gaan maken. Veel leerlingen zullen het ook fijn vinden om te weten wat ze kunnen verwachten qua toetsonderdelen en vraagstelling. U kunt als school deelnemen aan het normeringsonderzoek om leerlingen kennis te laten maken of u kunt samen met de leerlingen de demotoets doorlopen.

Leerlingen zullen gemiddeld één dagdeel bezig zijn met de eindtoets ROUTE 8. We adviseren om leerlingen echt de tijd te laten nemen om de vragen goed te lezen en te beantwoorden. Daarnaast is het advies om geregeld een korte pauze in te lassen tussendoor.

Bij de eindtoets ROUTE 8 zijn er een aantal hulpmiddelen toegestaan. Alle leerlingen kunnen bijvoorbeeld het lettertype vergroten door Ctrl + ingedrukt te houden. Daarnaast mogen ook alle leerlingen gebruik maken van kladpapier. Voor leerlingen met een dyslexieverklaring kan Readspeaker geactiveerd worden. Hierbij worden geschreven testen omgezet naar gesproken teksten. Tot slot is er voor dove en slechthorende leerlingen Nederlands met Gebaren (NmG) toegevoegd bij alle instructies en alle stellingen van het optionele onderdeel functioneren.

Bij de ontwikkeling van de ROUTE 8 eindtoets is rekening gehouden met leerlingen met kleurenblindheid. Zo wordt er bijvoorbeeld bij grafieken gewerkt met arceringen, zodat het onderscheid ook voor leerlingen met kleurenblindheid duidelijk is.

De eindtoets ROUTE 8 is een adaptieve test. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Het systeem selecteert op basis van de beantwoording van de leerling wat de moeilijkheid is van de vervolgvraag. Het is dus juist de bedoeling dat leerlingen niet terug kunnen naar voorgaande vragen, omdat de antwoorden op voorgaande vragen invloed hebben op de selectieprocedure van vervolgvragen. Bereid uw leerlingen hierop voor. Vertel de leerlingen dat een keer een foutje maken niet erg is en dat ze met de volgende vraag gewoon weer zo goed mogelijk hun best moeten doen.

Nee, dit is niet van invloed. Het wisselt per leerling hoeveel vragen er nodig zijn om een betrouwbaar resultaat op een onderdeel te geven. Dit heeft te maken met het adaptieve karakter van de test. Het kan dus zijn dat de ene leerling meer vragen dient te beantwoorden dan de andere leerling. Daarnaast speelt het werktempo van de leerling hierin natuurlijk ook een rol.

Nee, de leerlingen krijgen geen extra punten als ze de opgaven snel maken of punten aftrek als ze meer tijd nodig hebben. Om deze reden raden we aan om de leerlingen voorafgaand aan de testafname te vertellen dat snelheid geen rol speelt en dat het belangrijk is dat ze de tijd nemen om de vragen goed te lezen.

Nee, bij het schooladvies praktijkonderwijs en het toetsadvies pro/vmbo bb hoeft de school niet te heroverwegen. Deze uitzondering van heroverweging geldt omdat het toetsadvies pro/vmbo bb het eerste toetsadvies is. Bij het schooladvies praktijkonderwijs, zou er zonder de uitzondering altijd heroverwogen moeten worden. De heroverweging van het schooladvies praktijkonderwijs geldt daarom pas bij het toetsadvies vmbo bb/vmbo kb of hoger.