IDS-2

De Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren (IDS-2) kan worden ingezet om verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind en jongere van 5 tot en met 20 jaar in kaart te brengen. Deze ontwikkelingsgebieden zijn zowel de intelligentie, het executief functioneren, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de schoolse vaardigheden en de werkhouding tijdens de testafname. Er kan voor gekozen worden om een deel van de test af te nemen.

De IDS-2 kan bijvoorbeeld ingezet worden als een kind of jongere op school niet goed kan meekomen, als u wilt weten wat u mag verwachten van een kind of jongere of als u op methodeonafhankelijke manier de didactische vaardigheden wilt meten. De individuele setting is uitermate geschikt om een kind te stimuleren alles te laten zien wat hij of zij in huis heeft en biedt mogelijkheden tot gerichte observaties.

Doelgroep

De IDS-2 is een door de COTAN positief beoordeelde test welke geschikt is voor kinderen en jongeren van 5 tot en met 20 jaar.

Inhoud

De IDS-2 bestaat uit verschillende onderdelen:

Avision test
Wijze van toetsing

Orthopedagogen en toegepast psychologen van A-VISION nemen de IDS-2 af. De afname is schriftelijk en vindt plaats in een individuele setting. De afnametijd is afhankelijk van de onderdelen die worden afgenomen. In de volgende tabel is een overzicht met de afnametijd per onderdeel weergegeven.  

Onderdeel
Afnametijd
Intelligentie
IQ volledig – 14 subtesten
90 minuten
IQ verkort – 7 subtesten
45 minuten
IQ screening
10 minuten
Executieve functies
30 minuten
Psychomotoriek
20 minuten
Sociaal-emotionele competenties
15 minuten
Schoolse vaardigheden
30-60 minuten (afhankelijk van leeftijd)
Werkhouding
7 minuten
Rapportage

Indien de onderdelen intelligentie en executieve functies afgenomen worden, geven de resultaten middels een uitgebreid onderzoeksverslag de cognitieve capaciteiten van een leerling weer, waarbij ook aandacht is voor sterke en zwakke kanten. Daarnaast kan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de schoolse vaardigheden en de werkhouding gedurende de testafname in kaart worden gebracht. Tevens wordt een beschrijving van het kind op het gebied van onder andere contactname, spraak- en taalvaardigheid, motoriek, werkhouding en werkaanpak vermeld in de observatie. Op basis van de resultaten en observaties die voortkomen uit het onderzoek kunnen bijvoorbeeld adviezen gegeven worden om een leerling optimaal te laten presteren op school.

Uitgever

Hogrefe Uitgever