Executieve functies

Avision splash

Het toetsen van de executieve functies brengt de inhibitie, het werkgeheugen en de cognitieve flexibiliteit in kaart.

Inhoud van de test

De executieve functies zijn de regelfuncties van de hersenen die van essentieel belang zijn voor het realiseren van aangepast en doelgericht gedrag. De executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie. Het zijn de processen in de hersenen die ons in staat stellen om onze aandacht te richten, te plannen, instructies te onthouden en meerdere taken tegelijk uit te voeren. De drie basisfuncties zijn het werkgeheugen, de inhibitie en de cognitieve flexibiliteit, waarbij de ontwikkeling op jonge leeftijd begint en welke voortduurt tot ver in de adolescentie. In de voorschoolse leeftijd zijn executieve functies verbonden met intelligentie, taalvaardigheid, het vermogen tot zelfregulatie en motorisch coördinatievermogen. Omdat de cognitieve processen belangrijk zijn voor schoolprestaties, is het van belang om problemen tijdig te identificeren.

Wijze van toetsing

De executieve functies worden individueel afgenomen. De afname vindt schriftelijk plaats en bestaat uit verschillende onderdelen. De onderdelen nemen in totaal 30 minuten in beslag.

Rapportage

Indien de executieve functies afgenomen worden, geven de resultaten middels een onderzoeksverslag de cognitieve capaciteiten van een leerling weer, waarbij ook aandacht is voor sterke en zwakke kanten. Op basis van de resultaten en observaties die voortkomen uit het onderzoek kunnen bijvoorbeeld adviezen gegeven worden om een leerling optimaal te laten presteren op school.