ROUTE 8

Avision Route 8

Digitale & adaptieve doorstroomtoets

De ROUTE 8 doorstroomtoets is een digitale, adaptieve toets op vraagniveau. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Door deze manier van toetsen wordt de leerling altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar niveau.

Het verplichte onderdeel ‘Wat kan ik?’ van ROUTE 8 geeft op basis van de behaalde eindscore een advies voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt ook aangegeven of de leerling de referentieniveaus heeft behaald voor de onderdelen Leesvaardigheid, Taalverzorging en Rekenen. Als aanvulling kunnen de optionele onderdelen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik?’ gemaakt worden.

Route 8 splash

Aanmelden doorstroomtoets

U dient zich jaarlijks opnieuw aan te melden voor de ROUTE 8 doorstroomtoets. Via onze aanmeldpagina kunt u dit regelen, evenals de dagen waarop u de toets zou willen afnemen. Parallel daaraan is het mogelijk om u aan te melden voor ons normeringsonderzoek, zodat leerlingen alvast kennis kunnen maken met ROUTE 8.

Route 8 splash

Informatie ROUTE 8

De ROUTE 8 doorstroomtoets bestaat uit het verplichte onderdeel ‘Wat kan ik?’ welke bestaat uit de deeltoetsen Leesvaardigheid, Taalverzorging en Rekenen. Daarnaast zijn er twee optionele onderdelen: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik?’. Flexibele afname is mogelijk en de toets kan afgenomen worden op verschillende devices.

Route 8 splash

ROUTE 8 doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024 zal de eindtoets de doorstroomtoets worden. Er zullen een aantal dingen veranderen in het proces. Zo wordt de doorstroomtoets gemaakt in de eerste twee volle weken van februari. Ook inhoudelijk zullen er wat wijzigingen doorgevoerd worden.

Route 8 splash

Kennismaken

U kunt op verschillende manieren kennismaken met de ROUTE 8 doorstroomtoets. Zo kunt u bijvoorbeeld onze informatievideo bekijken of kunt u een presentatie op locatie aanvragen. Ook is het mogelijk om via een videoverbinding in gesprek te gaan met één van onze medewerkers.

Route 8 splash

Veelgestelde vragen

Route 8 splash

Downloads

Gedurende het schooljaar worden er meerdere documenten aan u beschikbaar gesteld met betrekking tot de ROUTE 8 doorstroomtoets, zowel digitaal als op papier. Op deze pagina hebben wij al deze documenten weergegeven.