ROUTE 8

Avision Route 8

Digitale & adaptieve eindtoets

De eindtoets ROUTE 8 is een digitale, adaptieve eindtoets op vraagniveau. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Door deze manier van toetsen wordt de leerling altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar niveau.

ROUTE 8 brengt het eindniveau taal en rekenen van de leerling in kaart en geeft op basis van de scores een advies voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt ook aangegeven of de leerling de referentieniveaus heeft behaald. Als aanvulling kan het optionele onderdeel functioneren worden afgenomen om meer informatie te verkrijgen over de werkhouding en het zelfconcept van de leerling.

Route 8 splash

Aanmelden eindtoets

U dient zich jaarlijks opnieuw aan te melden voor de eindtoets ROUTE 8. Via onze aanmeldpagina kunt u dit regelen, evenals de dagen waarop u de eindtoets zou willen afnemen. Parallel daaraan is het mogelijk om u aan te melden voor ons normeringsonderzoek, zodat leerlingen alvast kennis kunnen maken met ROUTE 8.

Route 8 splash

Informatie ROUTE 8

De eindtoets ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen opgedeeld in verschillende deeltoetsen. Het onderdeel persoonlijk functioneren is optioneel. Flexibele afname is mogelijk en de eindtoets ROUTE 8 kan afgenomen worden op verschillende devices.

Route 8 splash

Doorstroomtoets ROUTE 8

Vanaf schooljaar 2023-2024 zal de eindtoets de doorstroomtoets worden. Er zullen een aantal dingen veranderen in het proces. Zo wordt de doorstroomtoets gemaakt in de eerste twee volle weken van februari. Ook inhoudelijk zullen er wat wijzigingen doorgevoerd worden.

Route 8 splash

Kennismaken

U kunt op verschillende manieren kennismaken met onze eindtoets ROUTE 8. Zo kunt u bijvoorbeeld onze demovideo bekijken of kunt u een presentatie op locatie aanvragen. Ook is het mogelijk om via een videoverbinding in gesprek te gaan met één van onze medewerkers.

Route 8 splash

Veelgestelde vragen

Route 8 splash

Downloads

Gedurende het schooljaar worden er meerdere documenten aan u beschikbaar gesteld met betrekking tot de eindtoets ROUTE 8, zowel digitaal als op papier. Op deze pagina hebben wij al deze documenten weergegeven.