LEV-L

Avision LMT BO
Avision splash

De Leervoorkeurenvragenlijst (LEV-L) is een digitale vragenlijst die inzicht geeft in het leergedrag van de leerling. De leerling geeft middels meerkeuzevragen aan welke manier van leren bij hem of haar past. De resultaten geven de school inzicht in welke leervoorkeuren passen bij een leerling. De leerling krijgt zelf inzicht in de eigen leervoorkeuren, maar de docent krijgt daarnaast ook inzicht of de manier van onderwijs die zij toepassen effectief is.

Inhoud

De LEV-L bestaat uit vragen die zijn geconstrueerd op basis van het leervoorkeurenmodel van Manon Ruijters. Zij stelt dat leervoorkeuren niet zozeer gaan over de persoon die leert, maar over de context waarin je graag leert. De leerling kan punten verdelen onder deze vragen. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende leervoorkeuren:

Doelgroep

De LEV-L kan afgenomen worden bij leerlingen uit de bovenbouw van het (speciaal) basisonderwijs en leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Wijze van toetsing

De LEV-L kan individueel of in groepsverband worden afgenomen. De afname vindt digitaal plaats en neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Rapportage

De rapportage brengt allereerst schematisch in beeld naar welke manier(en) van leren de voorkeur van de leerling het meest uitgaat. Daarnaast is van iedere leervoorkeur een korte beschrijving te vinden, zodat de lezer begrijpt wat de betreffende leervoorkeur inhoudt en welke studie-/werkomgeving hierbij het best passend is.

Uitgever

A-VISION Advisering en Begeleiding B.V.

Avision Profielblad LEV