MITT

Avision MITT
Avision splash

De Meervoudige Intelligentie Talenten Test (MITT) is een korte digitale vragenlijst die wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de talenten die de leerling graag benut en welke interessegebieden de leerling heeft. De MITT biedt inzicht in de diversiteit van talenten van de leerling volgens het principe van Gardner. De vragenlijst wordt door de leerling ingevuld. De resultaten kunnen gebruikt worden om, wanneer nodig, op gepaste wijze de leerling ondersteuning te bieden om zo zijn of haar ontwikkeling te stimuleren.

Inhoud

Leerlingen beschikken over verschillende talenten, waar de ene goed is in rekenen heeft de ander misschien juist een muzikaal talent. Volgens het principe van meervoudige intelligentie van Gardner is intelligentie meer dan een intelligentiescore. Intelligent gedrag zou zich manifesteren op acht terreinen: taal, bewegen, natuur, muziek, rekenen, samen, zelf en visueel. Interesses geven aan op welke gebieden al veel ontwikkeling heeft plaatsgevonden.

Doelgroep

De MITT kan ingevuld worden door leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en door leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Wijze van toetsing

De MITT kan individueel of in groepsverband worden afgenomen. De afname vindt digitaal plaats en neemt ongeveer 20 minuten in beslag

Rapportage

De rapportage brengt in beeld in welke mate de factoren op basis van de eigen voorkeuren al zijn ontwikkeld. Met behulp van de balkjes wordt de sterkte van de voorkeur weergegeven. Bij de twee factoren waar de voorkeur van de leerling het meest ligt, wordt geadviseerd hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden.

Uitgever

A-VISION Advisering en Begeleiding B.V.

Avision profielblad MITT