Advisering

Als onderwijsadviseurs houden we ons bezig met allerlei vraagstukken op het gebied van leren en ontwikkeling. U kunt bij ons ook terecht voor een adviesgesprek. Denk bijvoorbeeld aan een adviesgesprek op basis van toetsresultaten van bij ons gemaakte testen. Afhankelijk van de vraag zullen wij deze telefonisch of in een afspraak op locatie behandelen. Hieronder zijn een aantal voorbeelden gegeven waarin wij u van advies kunnen voorzien.

Er worden doorgaans veel testen en toetsen afgenomen bij leerlingen, maar niet altijd wordt er optimaal gebruik gemaakt van de uitslag hiervan. Vindt u het lastig om de test- of toetsgegevens van een leerling te interpreteren? Wij helpen u graag bij het interpreteren en benutten van de testresultaten. Ook met het thema ondersteuningsbehoefte kunnen wij u verder helpen. Sommige leerlingen hebben namelijk extra ondersteuning nodig op school om optimaal te kunnen presteren. Wij denken graag mee over welke hulpmiddelen en begeleiding passend kunnen zijn bij een leerling.

Avision advisering
Avision splash
ROUTE 8 resultaten interpreteren

Om een zo passend mogelijk plaatsingsadvies te kunnen geven aan leerlingen die doorstromen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs worden er gedurende de basisschoolperiode verschillende gegevens over de leerlingen verzameld. Daarnaast wordt er in groep 8 een verplichte eindtoets gemaakt. Wij kunnen met uw school of uw stichting meekijken bij het interpreteren van de resultaten van ROUTE 8. Hierbij kunt u denken aan vragen als: Welke conclusies kunnen we op schoolniveau trekken en welke verbeterpunten zijn er per school? Welke aandachtspunten zijn er op stichtingsniveau? Hoe scoren de scholen van de stichting ten opzichte van het landelijk gemiddelde? Indien uw school wenst, kunnen we ook resultaten op bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem meenemen in de analyse of kijken in hoeverre de ROUTE 8 uitslagen aansluiten bij het schooladvies. Bovenstaande vragen kunnen beschreven worden in een uitgebreid adviesrapport welke onze onderwijsadviseurs graag voor u schrijven.

Leerlingvolgsysteem resultaten interpreteren

Het plaatsingsadvies voor het voortgezet onderwijs wordt onderbouwd door alle gegevens die door de jaren heen verzameld zijn over de leerlingen. Hierbij wordt ook gebruikt gemaakt van de resultaten die leerlingen behaald hebben op het leerlingvolgsysteem. Wij kunnen met uw school of stichting ook meekijken bij het interpreteren van deze resultaten. Hierbij kunt u denken aan vragen als: Wat kun je afleiden uit de rapportages? Hoe gebruik je deze gegevens om je onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de leerlingen? Ook bieden wij de mogelijkheid om in te zoomen op de leerontwikkeling van zowel de groep als de individuele leerlingen over meerdere jaren.  

Wilt u gebruik maken van onze advisering?