Doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024 zal de eindtoets de doorstroomtoets worden. Er zullen een aantal dingen veranderen in het proces. Zo wordt de doorstroomtoets gemaakt in de eerste twee volle weken van februari in plaats van in april. Daarnaast moeten de leerlingen zich eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school die hun voorkeur heeft. Hiernaast is een tijdspad weergegeven van de nieuwe situatie.

De doorstroomtoets ROUTE 8 zal op een aantal punten verschillen ten opzichte van de huidige eindtoets ROUTE 8. Hieronder zullen een aantal zaken worden toegelicht.

Toetsonderdelen

De doorstroomtoets ROUTE 8 zal bestaan uit de verplichte onderdelen leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen. Dit zijn de onderdelen die wettelijk opgenomen moeten worden in de doorstroomtoets. Deze drie onderdelen samen zullen de eindscore en het toetsadvies bepalen. Er is bewust voor gekozen om de doorstroomtoets ROUTE 8 zo compact mogelijk te houden, zodat de leerlingen niet onnodig belast worden. De onderdelen begrippenlijst en woordenschat uit de eindtoets ROUTE 8 worden dus niet meer afgenomen bij de doorstroomtoets. Hieronder zal een korte toelichting gegeven worden over de drie verplichte onderdelen van de doorstroomtoets.

Avision tijdspad doorstroomtoets

Leesvaardigheid

Bij het onderdeel leesvaardigheid zullen in beginsel geen veranderingen worden doorgevoerd ten opzichte van de eindtoets ROUTE 8.

Taalverzorging

Bij het onderdeel taalverzorging worden meerdere wijzigingen doorgevoerd. Het subonderdeel werkwoordspelling zal gemeten gaan worden aan de hand van open vragen. De subonderdelen niet-werkwoordspelling en interpunctie zullen gemeten gaan worden aan de hand van meerkeuzevragen waarbij er vier antwoordopties zijn. Daarnaast zal dictee ook een subonderdeel worden van taalverzorging.

Rekenen

Het onderdeel rekenen zal bestaan uit de huidige vier losse deeltoetsen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Daarnaast zal er bij rekenen een mix zijn van open vragen en meerkeuzevragen. Op dit moment wordt er bij de eindtoets ROUTE 8 alleen getoetst aan de hand van meerkeuzevragen bij rekenen.

Naast deze drie verplichte onderdelen kunnen scholen nog steeds kiezen voor het optionele onderdeel functioneren. Op dit moment zijn wij het onderdeel functioneren aan het uitbreiden, zodat we een nóg completer beeld kunnen geven over uw leerlingen.

Avision doorstroomtoets
Nieuwe mogelijkheden

Bij de doorstroomtoets ROUTE 8 zijn er in ieder geval twee nieuwe mogelijkheden ten opzichte van de huidige eindtoets ROUTE 8. Ten eerste is het voor leerlingen mogelijk om gebruik te gaan maken van digitaal kladpapier. Uit onderzoek is gebleken dat het belangrijk is dat leerlingen kladpapier gebruiken bij de eindtoetsafname. We hopen op deze manier het gebruik van kladpapier nog meer te stimuleren. Uiteraard is het ook nog steeds toegestaan om schriftelijk kladpapier te gebruiken. Ten tweede kunnen alle leerlingen straks kort voorafgaand aan de ‘echte’ afname kennismaken met ons systeem middels een korte proeftoets. Leerlingen maken tijdens deze proeftoets kennis met het testsysteem, de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets ROUTE 8 en met de verschillende vraagstellingen. Op deze manier kunnen leerlingen goed voorbereid de doorstroomtoets maken begin februari.

Afname

De doorstroomtoets ROUTE 8 zal afgenomen worden in de eerste twee volle weken van februari. De toets zal net als de huidige eindtoets digitaal en adaptief op vraagniveau zijn. De verwachting is dat scholen voor de afname ook één dagdeel moeten reserveren.

Route 8 splash

Wilt u meer informatie ontvangen over de doorstroomtoets ROUTE 8? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers of stuur een e-mail naar eindtoets@a-vision.nu.