De doorstroomtoets: nieuw vanaf schooljaar 2023-2024

De nieuwe doorstroomtoets vervangt de bekende eindtoets en gaat afgenomen worden in de eerste twee weken van februari 2024. Dit is landelijk zo geregeld, want de leerlingen in groep 8 moeten zich vervolgens eind maart aanmelden voor de middelbare school. Zo maakt iedereen evenveel kans op een plekje bij de school van hun voorkeur. Ook A-VISION maakt van ROUTE 8 een doorstroomtoets. Die verschilt op enkele punten van de huidige eindtoets.

De nieuwe opbouw van de doorstroomtoets

De ROUTE 8 doorstroomtoets bestaat uit de wettelijk verplichte onderdelen Leesvaardigheid, Taalverzorging en Rekenen. Wij noemen dit ‘Wat kan ik?’ Deze deeltoetsen bepalen samen de eindscore en toetsadvies. De toets is compact, om de leerlingen niet onnodig te belasten. De deeltoetsen ‘Begrippenlijst’ en ‘Woordenschat’ die je misschien nog kent uit de ROUTE 8 eindtoets zijn dus vervallen. A-VISION heeft de optionele onderdelen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik?’ toegevoegd. Die geven je meer inzicht in het sociaal-emotioneel functioneren, het leergedrag, de leervoorkeuren, het toekomstbeeld en de eigen visie van de leerling.
Tijdpad vanaf aanmelden toets naar schooladvies

De verplichte onderdelen

Leesvaardigheid

Ten opzichte van de eindtoets verandert er weinig. De leerlingen moeten vragen beantwoorden over tenminste drie verschillende type teksten. Tijdens het beantwoorden kunnen ze de teksten altijd teruglezen.

Taalverzorging

Werkwoordspelling wordt in de doorstroomtoets gemeten aan de hand van open vragen. Niet-werkwoordspelling en Interpunctie krijgen meerkeuzevragen met vier antwoordopties. Het toetsonderdeel Dictee wordt toegevoegd.

Rekenen

Bij het onderdeel Rekenen komen Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden aan bod. Dit wordt in de doorstroomtoets een mix van open en meerkeuzevragen.
Avision doorstroomtoets

Nieuwe mogelijkheden in de doorstroomtoets

A-VISION wil de doorstroomtoets zo waardevol mogelijk maken, met als doel een nóg completer beeld van je leerlingen. Daarom hebben we twee optionele onderdelen toegevoegd.

Wie ben ik?

‘Wie ben ik?’ richt zich op de persoonlijkheid van de leerling, met als onderwerpen: Zelfvertrouwen, Plannen en organiseren, Motivatie, Samenwerken en Besluiten nemen. Het gaat niet om goede of foute antwoorden, maar om de mening van de leerling. Welke stelling past goed of minder goed? Dit onderdeel telt dus niet mee voor het toetsadvies, maar de uitkomsten kunnen helpend zijn bij de ontwikkeling in het voortgezet onderwijs. De resultaten krijg je in een aparte rapportage per leerling.

Wat wil ik?

Het tweede optionele onderdeel gaat in op het toekomstbeeld en daagt de leerling uit met vragen over visie. Wat wil je nu eigenlijk zelf en hoe denk je na over bepaalde onderwerpen? De leerling kan de creativiteit kwijt in het beantwoorden van de vragen op papier.
Route 8 splash

Extra ondersteuning tijdens de toets

Kennismaken via de oefenomgeving

We hebben ook een oefenomgeving toegevoegd. Zo raken de leerlingen vertrouwd met het systeem voordat ze de ‘echte’ doorstroomtoets gaan maken. Ze maken kennis met het testsysteem, de knoppen, de onderdelen en de vraagstellingen.

Digitaal kladpapier

Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is voor leerlingen om kladpapier te gebruiken bij het beantwoorden van vragen. Dit willen wij graag stimuleren en daarom is er digitaal kladpapier toegevoegd aan de nieuwe ROUTE 8 doorstroomtoets. Natuurlijk is het ook nog steeds toegestaan om de leerlingen fysiek met kladpapier te laten werken.

Markeringen

Bij de deeltoets Leesvaardigheid kunnen leerlingen markeringen plaatsen bij de teksten. Bijvoorbeeld om belangrijke zinsdelen te onderstrepen.

Wilt u meer informatie ontvangen over de ROUTE 8 doorstroomtoets? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers of stuur een e-mail naar route8@a-vision.nu.