Normeringsonderzoeken

Avision normeringsonderzoeken
Route 8 splash

ROUTE 8 is een adaptieve toets en om die reden moet er ieder jaar een deel van de vragen vernieuwd worden. Om de nieuwe vragen toe te kunnen voegen aan de eindtoets, moeten de vragen genormeerd worden. A-VISION organiseert daarom jaarlijks normeringsonderzoeken om de nieuwe vragen te normeren. Deze normeringsonderzoeken worden gehouden van november tot en met februari. Voor scholen is dit een geschikte kans om kennis te maken met:

Scholen die meer informatie willen ontvangen over de normeringsonderzoeken of zich willen aanmelden kunnen contact opnemen via normering@a-vision.nu.