SPRINT(pre)campus

 

SPRINT – talentwerkplaats voor jongeren en jong volwassenen met hoogbegaafdheid,

autisme en AD(H)D met affiniteit in de IT en multimedia.

Locaties

SPRINT Apeldoorn  - Laan van Westenenk 162 te Apeldoorn

SPRINT Twente      - Demmersweg 3-11 te Hengelo

 

Waarom

Jongeren en volwassenen met autisme, hoogbegaafdheid, NAH en AD(H)D hebben een enorme

kracht om zich te ontwikkelen. Hun talenten komen vaak onvoldoende aan bod doordat er gedacht

en gewerkt wordt vanuit beperkingen in plaats van mogelijkheden. Hierdoor dreigt uitval of

vastlopen op school of werk. Deze jongeren blijken echter heel succesvol te kunnen zijn in een IT

omgeving. Met SPRINT bieden wij in Twente en Apeldoorn een zorgvoorziening waar

zij zich met goede begeleiding kunnen bekwamen in IT- en multimediavaardigheden en kunnen

groeien in hun persoonlijke ontwikkeling.

 

 

Inhoud

Bij SPRINT kunnen jongeren vanaf 10 jaar en volwassenen aan de slag met een

talentplan op individuele basis, waarbij zowel persoonlijke ontwikkeling als IT-vaardigheden een

rol spelen. Denk hierbij aan:

• Apps bouwen

• Websites ontwikkelen

• Computer/hardware onderhoud

• Programmeren

• Werken met applicaties

• Design/3D

• Werken met CMS/Wordpress

• Vakken volgen via IVIO@school

• Groepsbegeleiding

• Individuele en ambulante begeleiding

 

Individuele begeleiding

Voor de begeleiding hebben wij SPRINT-trajectbegeleiders en gespecialiseerde IT-coaches in huis.

Er wordt gewerkt in twee verschillende groepen, een groep van 10-14 jaar en een groep van 15

jaar en ouder. Omdat er wordt gewerkt op basis van individuele begeleiding in kleine settings, op

eigen niveau en tempo is er optimale ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. In samenwerking

met IVIO@school bieden wij de mogelijkheid om vakken te volgen. Door vroegtijdig een passende

talentwerkplek te bieden in een professionele omgeving, behouden en ontwikkelen onze SprInTers

hun eigenwaarde en zelfstandigheid.

 

Bekostiging

De bekostiging gaat op basis van een indicatie vanuit de gemeente (CJG, WMO, PGB en WLZ)

of vanuit onderwijs- of zorgorganisaties. Als een indicatie niet mogelijk is dan wordt op basis van

het arrangement een kostenspecificatie gemaakt. SPRINT kan worden gecombineerd

met andere trajecten.

 

Indien er nog risicovol en actief middelengebruik is, of er is sprake extreem externaliserend gedrag in

combinatie met agressie kan er geen plaatsing plaatsvinden bij SPRINT. Eventueel kunnen wij helpen

met het zoeken naar een andere plek.

 

SPRINT is partner van verschillende (autisme) kennisnetwerken. 

 

SPRINT is HKZ Zorg & Welzijn gecertificeerd.