Verder kijken dan een testuitslag - adviesrapport en verdiepingstraining

Wist u dat A-VISION naast een uitgebreid testaanbod (waaronder ROUTE 8 en de ADIT) ook kan ondersteunen bij het analyseren en interpreteren van testresultaten? Zo kan een adviesrapport aangeboden worden waarin een analyse van testresultaten beschreven staat, met bijpassende adviezen. Daarnaast is het mogelijk een training te volgen, waarin u leert hoe u de resultaten van de ADIT kunt interpreteren, de koppeling kunt maken met schoolgegevens en hoe u op basis hiervan per leerling handelingsadviezen kunt opstellen.

In onderstaande video vertellen onze onderwijsadviseurs Lotte en Elise u hier meer over.

Adviesrapport
Heeft u vragen over de voortgang van een bepaalde leerling, één of meerdere klassen of de algemene voortgang binnen uw organisatie? Kijk dan eens naar onze mogelijkheden van een adviesrapport. Hierin wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de resultaten van bijvoorbeeld ROUTE 8 of de ADIT. Uit deze analyse kan duidelijk worden hoe er gepresteerd wordt in vergelijking met het landelijk gemiddelde of hoe de scores van leerlingen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Ook kan er meer informatie gegeven worden over de uitval of hogere prestaties op een specifiek vakgebied of onderdeel binnen een vakgebied en kunnen de resultaten worden vergeleken met het leerlingvolgsysteem. Deze gegevens kunnen bekeken worden over één schooljaar, maar er kan ook gekeken worden naar overeenkomsten en discrepanties over meerdere jaren. Op basis van deze conclusies kan vervolgens bekeken worden of er verbeteringen mogelijk zijn binnen het onderwijsaanbod. Na afronding van het rapport zullen de resultaten in een adviesgesprek worden besproken.

Samengevat:

 • Analyse op basis van een afgenomen test, zoals ROUTE 8 of de ADIT
 • Voortgang leerling-, klas- en/of organisatieniveau
 • Verhouding resultaten tot landelijk gemiddelde of leerlingen onderling
 • Uitval of hogere prestatie specifiek onderdeel
 • Overeenkomsten en discrepanties resultaten schooljaren
 • Verbetering onderwijsaanbod

ADIT verdiepingstraining: interpreteren en koppeling met schoolgegevens
Wilt u zelf meer handvaten omtrent het interpreteren van testresultaten? Dan is de ADIT verdiepingstraining wellicht iets voor u. Bij deze training wordt ingegaan op het interpreteren van de resultaten van de ADIT. U leert wat de resultaten betekenen en wat bepaalde scores mogelijk over het functioneren van een leerling kunnen zeggen. Ook wordt er ingegaan op de koppeling van de ADIT resultaten aan de schoolgegevens: komen de resultaten overeen met de verwachtingen, wat betekenen eventuele verschillen, en hoe kunt u de resultaten terugzien in de klas? Tevens krijgt u handvaten waarmee u in uw les en bij eventuele begeleiding aan kunt sluiten bij de behoeften van de leerling en handelingsadviezen kunt opstellen. Bovenstaande punten kunnen wij bespreken op basis van casussen van onszelf, maar u kunt ook eigen casussen inbrengen waarop een analyse toegepast kan worden.

Samengevat:

 • Interpreteren en begrijpen ADIT resultaten
 • Functioneren van een leerling
 • Koppeling aan schoolgegevens
 • Aansluiten bij behoeften leerlingen en handelingsadviezen opstellen
 • Eigen casussen

Interesse?
Heeft u interesse of wilt u meer weten over het adviesrapport of de ADIT verdiepingstraining? Neem dan contact op met één van onze onderwijsadviseurs via info@a-vision.nu of 055-5400333. Meer lezen over advisering en training? Klik hier.