Stage HBO Toegepaste Psychologie

Stage HBO Toegepaste Psychologie

diagnostiek en onderwijsadvies

 

Over de organisatie

A-VISION is een onderwijsadviesbureau voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO dat

zich richt op onderzoek, advisering en training bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken. Daarnaast is

A-VISION testuitgever, gespecialiseerd in het ontwikkelen van digitale, adaptieve tests en online

testplatforms.

 

Over de stage

Tijdens je stage maak je deel uit van het team PDW/onderwijsadviseurs, dat bestaat uit een GZpsycholoog,

orthopedagoog en psychodiagnostisch (mede-)werkers. De werkzaamheden vinden

zowel in Apeldoorn als op locaties (veelal scholen) in het hele land plaats en komen afhankelijk van

de opdrachten in meer of mindere mate voor. Je kunt hierbij denken aan:

 

• Groepsgewijs onderzoek (denk aan onderzoek naar intelligentie, leervorderingen en sociaalemotioneel

functioneren) ten behoeve van het indiceren van extra ondersteuning of

plaatsingsadvies;

• Individueel onderzoek naar intelligentie en/of leerproblemen;

• Testverwerking (nakijken, verwerken en adviseren);

• Dossieranalyse en –verwerking;

• Schriftelijk en/of mondeling rapporteren aan derden / opdrachtgevers;

• Voorlichting aan ouders en/of onderwijsprofessionals;

 

Als stagiair werk je onder begeleiding en supervisie van (minimaal) een psychodiagnostisch werker.

De inhoud en activiteiten van je stage zijn mede afhankelijk van je eigen initiatief en vorderingen.

Voor de start van je stage moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Houd

er rekening mee dat je zo nu en dan al vroeg op locaties door het hele land wordt verwacht. Bezit

van een rijbewijs is noodzakelijk.

 

Sollicitatieprocedure

Voor een stage in de periode september 2018 – januari 2019 is het mogelijk om je motivatiebrief en CV te mailen naar sollicitatie@a-vision.nu t.a.v. Lotte de Vogel en

Astrid Lubbers. 

Voor meer informatie mail naar ldevogel@a-vision.nu, bel 055-5400333 of kijk op www.a-vision.nu