Positieve COTAN beoordeling ADIT 6 en 7

Goed nieuws! Zoals eerder al voor groep 8, is nu onze Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT) ook voor groep 6 en 7 door de COTAN positief beoordeeld. 

Voor het inzien van de gehele beoordeling verwijzen wij u naar de COTAN Documentatie via link:  https://bit.ly/39cKDfx

Screenings- en testinstrumentenlijst lwoo pro
We hebben de COTAN beoordeling ADIT 6 en 7 inmiddels aangeboden aan de commissie voor vaststelling screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). De commissie besluit vóór 1 september 2020 of de ADIT voor groep 6 en 7 wordt opgenomen in de regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2021-2022. 

Oproep hulp onderzoek criteriumvaliditeit
Ten behoeve van de criteriumvaliditeit doen wij een beroep op alle scholen die hebben meegewerkt aan het normeringsonderzoek van de ADIT 6/7 of die in de afgelopen jaren de ADIT hebben afgenomen in groep 6 en 7. Wij zullen de scholen vragen om toestemming te geven voor het gebruik van de beschikbare gegevens. Binnenkort ontvangen betreffende scholen hierover een bericht. 

Voor meer informatie over de COTAN-beoordeling of het onderzoek naar de criteriumvaliditeit kunt u contact opnemen via AOosterik@a-vision.nu of ALubbers@a-vision.nu.

Wilt u de ADIT graag afnemen in groep 6 of 7, dan kunt u mailen naar contact@a-vision.nu