Aankondiging Nationale Onderwijs Tentoonstelling

Eind januari 2019 vindt de Nationale Onderwijs Tentoonstelling plaats in Utrecht. Reserveer de data alvast in uw agenda en klik voor een gratis toegangsbewijs. A-VISION/ROUTE 8  treft u in stand 01B.101 (Hal 1). Wij ontmoeten u graag! 

Wat heeft A-VISION u te bieden?

Onderzoek bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken 
Maakt u zich als leerkracht zorgen over de leerontwikkeling van uw leerling? Wilt u het begeleiden van de leerlingen verder optimaliseren? Testresultaten begrijpen en benutten? De niet-cognitieve factoren zoals persoonlijkheid en talenten van uw leerlingen in beeld brengen? Lijkt een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie wenselijk? Onze onderwijsadviseurs zijn gespecialiseerd in het adviseren bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken en gaan graag met u in gesprek. 

Testplatform RouteWijs – ADIT voor groep 6, 7 en 8 en DTT voor formatieve toetsing in vo
Iedere leerling op de juiste plek in het onderwijs, daar staat A-VISION voor. Vanuit die missie ontwikkelen wij innovatieve, adaptieve tests op vraagniveau zoals Eindtoets ROUTE 8 en de adaptieve intelligentietest ADIT voor het po. Wilt u inzicht in de cognitieve capaciteiten, de didactische vaardigheden, het sociaal-emotioneel functioneren, de ondersteuningsbehoefte, de persoonlijke ontwikkeling, het leerproces, de talenten en voorkeuren van uw leerling? Kom kennismaken met ons online testaanbod voor po, vo en mbo en vraag naar de mogelijkheden van testafname, in eigen beheer of via A-VISION met of zonder testbegeleiding.

SprInT(pre)Campus Talentwerkplek – nieuw!
Is of dreigt uw leerling uit te vallen in het onderwijs? Onze IT zorgvoorziening SprInT(pre)Campus biedt coaching en IT-training aan jongeren met hoogbegaafdheid, autisme of AD(H)D met affiniteit in IT en multimedia. Een uniek initiatief dat jongeren weer zicht geeft op hun mogelijkheden. 

Besturen en swv – zelfevaluatie (basis)ondersteuning onderwijs
Wilt u nog beter kunnen inspelen op de specifieke vragen waar scholen, besturen en swv in het kader van de zorgplicht en/of passend onderwijs voor komen te staan? De digitale IBO maakt op swv-, bestuurs- en schoolniveau inzichtelijk in hoeverre de (basis)ondersteuning op de scholen in orde is. Aan welke indicatoren wordt voldaan en waar liggen nog ontwikkelpunten? Verken de mogelijkheden van de flexibele IBO, wij informeren u graag.