Skip navigatie

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid

De DVL (de opvolger van de AVL) is een gedragsobservatielijst over het functioneren van de leerlingen in de klas en hun houding ten…

Om te kijken of er sprake is van sociaal-emotionele problematiek kan de Leerlingen Vragenlijst gebruikt worden.Het is aan te bevelen…

Wat heeft een leerling nodig?  De INVOO is een digitale vragenlijst waarmee de ondersteuningsbehoeften van de leerling in beeld…

De EigenWijzer is een instrument waarmee de aangeboren voorkeuren en het potentieel van kinderen en jongeren gekoppeld worden aan de…

De PAS Coach verkent de mogelijkheden van de leerling en geeft op een positieve manier feedback, ook waar sprake is van…

De LEV-L (Leervoorkeurenvragenlijst) is een digitale vragenlijst die de school inzicht geeft welke leervoorkeuren passen bij een…

De Meervoudige Intelligentie Talenten Test (MITT) is een digitale vragenlijst voor de leerling en biedt inzicht in de diversiteit…

De NPV-J 2 is een persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling in…

Persoonlijkheidsvragenlijst die motivatie en faalangst in beeld brengt. DoelDe PMT-K 2 geeft een indruk van de…

Studie en Beroepskeuze

Welke studie ga ik kiezen? Vind je het ook zo lastig om te bepalen welke MBO, HBO of WO studie goed bij je past? Je bent zeker…