Skip navigatie

Persoonlijkheid en LOB

Persoonlijkheid en LOB

De Docentenvragenlijst (DVL) is een korte digitale gedragsobservatielijst die ingezet kan worden om een beeld te krijgen van de…

De Leerlingvragenlijst (LVL) is een korte digitale vragenlijst die ingezet kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een…

De Inventarisatielijst Ondersteuningsbehoeften (INVOO) is een digitale vragenlijst die ingezet kan worden om de…

De Eigenwijzer is een korte digitale persoonlijkheidsvragenlijst gericht op de persoonlijkheid en voorkeuren van de leerling.…

De PAS Coach is een digitale vragenlijst die ingezet kan worden als een leerling op zoek is naar de volgende stap in zijn/haar…

De Leervoorkeurenvragenlijst (LEV-L) is een digitale vragenlijst die bijvoorbeeld ingezet kan worden als u inzicht wilt krijgen in…

De Meervoudige Intelligentie Talenten Test (MITT) is een korte digitale vragenlijst die wordt gebruikt om een beeld te krijgen van…

De Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2 (NPV-J 2) is een persoonlijkheidsvragenlijst die bijvoorbeeld gebruikt kan…

De Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K) is een korte digitale persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden inzicht…

In het enorme aanbod van opleidingen/studies kan het lastig zijn om te kiezen. Zoveel leuke mogelijkheden! Hoe kom je te weten wat…