Skip navigatie

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie

Het ene kind leert vlot lezen en spellen, bij het andere kind gaat dit wat moeizamer. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind in een traag…

Dyscalculie

Ondanks goede inspanningen kan het zo zijn dat uw kind het rekenen maar niet onder de knie krijgt en ten opzichte van klasgenoten…