Skip navigatie

Didactisch

Didactisch

De DTT (Diagnostische Tussentijdse Toets) is een digitaal, adaptief feedbackinstrument. Het biedt een gedetailleerd beeld van de…

De TPVO is een digitale testserie om het didactisch functioneren van de leerlingen in kaart te brengen. Met de TPVO worden de vier…

ROUTE VO-LVS geeft op meerdere momenten in de 'route' die leerlingen bewandelen binnen het voortgezet onderwijs een advies. ROUTE…