Skip navigatie

ROUTE VO

ROUTE VO

Als onderwijsadviseurs houden we ons bezig met allerlei vraagstukken op het gebied van leren en ontwikkeling. Waarschijnlijk kent u…

Capaciteiten

De Wechsler Non Verbal (WNV-NL) kan worden gebruikt om in een individuele setting in korte tijd inzicht te krijgen in de non-verbale…

De Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V-NL) is een passende test om in een individuele setting inzicht te krijgen in de…

De Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren (IDS-2) kan worden afgenomen om verschillende…

De Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV-NL) wordt afgenomen om de cognitieve capaciteiten van een adolescent of volwassene van…

De NIO is een capaciteitentest die schriftelijk kan worden afgenomen als objectief meetinstrument bij het bepalen van het niveau van…

Didactisch

De Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs (TPVO) kan worden gebruikt als u het didactisch functioneren van een…

ROUTE VO-LVS kan worden ingezet bij leerlingen van klas 1 tot en met 3 van alle niveaus en klas 4 vmbo en havo om…

Persoonlijkheid en LOB

De Docentenvragenlijst (DVL) is een korte digitale gedragsobservatielijst die ingezet kan worden om een beeld te krijgen van de…

De Leerlingvragenlijst (LVL) is een korte digitale vragenlijst die ingezet kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een…

De Inventarisatielijst Ondersteuningsbehoeften (INVOO) is een digitale vragenlijst die ingezet kan worden om de…

De Eigenwijzer is een korte digitale persoonlijkheidsvragenlijst gericht op de persoonlijkheid en voorkeuren van de leerling.…

De PAS Coach is een digitale vragenlijst die ingezet kan worden als een leerling op zoek is naar de volgende stap in zijn/haar…

De Leervoorkeurenvragenlijst (LEV-L) is een digitale vragenlijst die bijvoorbeeld ingezet kan worden als u inzicht wilt krijgen in…

De Meervoudige Intelligentie Talenten Test (MITT) is een korte digitale vragenlijst die wordt gebruikt om een beeld te krijgen van…

De Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2 (NPV-J 2) is een persoonlijkheidsvragenlijst die bijvoorbeeld gebruikt kan…

De Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K) is een korte digitale persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden inzicht…

In het enorme aanbod van opleidingen/studies kan het lastig zijn om te kiezen. Zoveel leuke mogelijkheden! Hoe kom je te weten wat…

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie

Het ene kind leert vlot lezen en spellen, bij het andere kind gaat dit wat moeizamer. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind in een traag…

Dyscalculie

Ondanks goede inspanningen kan het zo zijn dat uw kind het rekenen maar niet onder de knie krijgt en ten opzichte van klasgenoten…

Overig

Dienstverlening

Testbegeleiding De professionals van A-VISION komen graag op uw locatie om de testafname in goede banen te leiden. Voor een aantal…

Verslaglegging

Naast de profielbladen die per test de scores weergeven, kan er ook gekozen worden voor andere vormen van…