Skip navigatie

ROUTE VO

ROUTE VO

Als onderwijsadviseurs houden we ons bezig met allerlei vraagstukken op het gebied van leren en ontwikkeling. Waarschijnlijk kent u…

Capaciteiten

De WNV meet de algemene non-verbale intelligentie (cognitieve capaciteiten) van kinderen en adolescenten. Daarnaast biedt de…

De WISC-III-NL meet de cognitieve capaciteiten van kinderen en adolescenten. De test kan zowel gebruikt worden voor de schatting van…

De WAIS-IV-NL meet de cognitieve capaciteiten van adolescenten en volwassenen. De test kan zowel gebruikt worden voor de schatting…

De NIO is een capaciteitentest die schriftelijk kan worden afgenomen als objectief meetinstrument bij het bepalen van het niveau van…

Didactisch

De DTT (Diagnostische Tussentijdse Toets) is een digitaal, adaptief feedbackinstrument. Het biedt een gedetailleerd beeld van de…

De TPVO is een digitale testserie om het didactisch functioneren van de leerlingen in kaart te brengen. Met de TPVO worden de vier…

ROUTE VO-LVS geeft op meerdere momenten in de 'route' die leerlingen bewandelen binnen het voortgezet onderwijs een advies. ROUTE…

Persoonlijkheid

De DVL (de opvolger van de AVL) is een gedragsobservatielijst over het functioneren van de leerlingen in de klas en hun houding ten…

Om te kijken of er sprake is van sociaal-emotionele problematiek kan de Leerlingen Vragenlijst gebruikt worden.Het is aan te bevelen…

Wat heeft een leerling nodig?  De INVOO is een digitale vragenlijst waarmee de ondersteuningsbehoeften van de leerling in beeld…

De EigenWijzer is een instrument waarmee de aangeboren voorkeuren en het potentieel van kinderen en jongeren gekoppeld worden aan de…

De PAS Coach verkent de mogelijkheden van de leerling en geeft op een positieve manier feedback, ook waar sprake is van…

De LEV-L (Leervoorkeurenvragenlijst) is een digitale vragenlijst die de school inzicht geeft welke leervoorkeuren passen bij een…

De Meervoudige Intelligentie Talenten Test (MITT) is een digitale vragenlijst voor de leerling en biedt inzicht in de diversiteit…

De NPV-J 2 is een persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling in…

Persoonlijkheidsvragenlijst die motivatie en faalangst in beeld brengt. DoelDe PMT-K 2 geeft een indruk van de…

Studie en Beroepskeuze

Welke studie ga ik kiezen? Vind je het ook zo lastig om te bepalen welke MBO, HBO of WO studie goed bij je past? Je bent zeker…

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie

Het is mogelijk om door A-VISION een onderzoek naar dyslexie uit te laten voeren. Om in beeld te kunnen brengen aan welke…

Dyscalculie

Het is mogelijk om door A-VISION een onderzoek naar dyscalculie uit te laten voeren. Om in beeld te kunnen brengen aan welke…

Overig

Dienstverlening

Testbegeleiding De professionals van A-VISION komen graag op uw locatie om de testafname in goede banen te leiden. Voor een aantal…

Verslaglegging

Naast de profielbladen die per test de scores weergeven, kan er ook gekozen worden voor andere vormen van…