Skip navigatie

PO Persoonlijkheid

PO Persoonlijkheid

Door het beantwoorden van vragen over voorkeuren en interesses biedt de EigenWijzer inzicht in het eigen persoonlijkheidsprofiel.…

DVL  (Docenten Vragenlijst)De DVL (de opvolger van de AVL) is een gedragsobservatielijst over het functioneren van de…

LEV-L De LEV-L  is een digitale vragenlijst die de school inzicht geeft welke leervoorkeuren passen bij een leerling. De…

LVL  (Leerlingen Vragenlijst)Om te kijken of er sprake is van sociaal-emotionele problematiek kan de Leerlingen Vragenlijst…

Wat heeft een leerling nodig? De INVOO is een digitale vragenlijst waarmee de ondersteuningsbehoeften van de leerling in beeld wordt…

MITT Meervoudige Intelligentie Talenten Test (MITT) De Meervoudige Intelligentie Talenten Test is een digitale vragenlijst voor de…

De NPV-J 2 is een persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling in…

Persoonlijkheidsvragenlijst die motivatie en faalangst in beeld brengt. DoelDe PMT-K 2 geeft een indruk van de prestatiemotivatie…

De LMT-BO meet de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van uw leerlingen; de antwoorden worden…