Skip navigatie

PO Persoonlijkheid

PO Persoonlijkheid

De Eigenwijzer is een korte digitale persoonlijkheidsvragenlijst welke de voorkeuren en interesses van leerlingen in kaart brengt.…

De Docentenvragenlijst (DVL) is een korte digitale gedragsobservatielijst die ingezet kan worden om een beeld te krijgen van de…

De Leervoorkeurenvragenlijst (LEV-L) is een digitale vragenlijst die bijvoorbeeld ingezet kan worden als u inzicht wilt krijgen in…

De Leerlingvragenlijst (LVL) is een korte digitale vragenlijst die ingezet kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een…

De Inventarisatielijst Ondersteuningsbehoeften (INVOO) is een digitale vragenlijst die ingezet kan worden om de…

De Meervoudige Intelligentie Talenten Test (MITT) is een korte digitale vragenlijst die wordt gebruikt om een beeld te krijgen van…

De Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2 (NPV-J 2) is een persoonlijkheidsvragenlijst die bijvoorbeeld gebruikt kan…

De Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K) is een korte digitale persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden inzicht…

De Leermotivatietest (LMT-BO) is een persoonlijkheidsvragenlijst die ingezet kan worden om inzicht te krijgen in de leermotivatie,…