Skip navigatie

PO Dyslexie en Dyscalculie

PO Dyslexie en Dyscalculie

Dyslexie

Het is mogelijk om door A-VISION een onderzoek naar dyslexie uit te laten voeren. Om in beeld te kunnen brengen aan welke…

Dyscalculie

Het is mogelijk om door A-VISION een onderzoek naar dyscalculie uit te laten voeren. Om in beeld te kunnen brengen aan welke…